TCL Home        TCL Home Title
 

Ledeninfo

 

Tennis Club Leerdam
Industrieweg 24
4143 HR Leerdam
t 0345-623279
e: info@tcleerdam.nl
w: www.tcleerdam.nl
KvK 40321477

 

Privacy statement

 

Privacy Statement - algemeen

Om de TCL diensten aan leden en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de Tennisclub Leerdam (TCL) in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens verwerkt. De TCL respecteert de privacy van zijn leden en/of bezoekers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan.

 


Welke gegevens worden door de TCL verwerkt?

 

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal de TCL die eisen uiteraard volgen.

Verwerking betaalgegevens

Het gaat om de volgende gegevens :


Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de TCL opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor onze verenigingen en leden een ICT oplossing aanbieden, zoals het afhangbord (KNLTB), de website en het kassasysteem (TWELVE). Er zullen verwerkingsovereenkomsten worden afgesloten indien van toepassing.


Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. De TCL bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.


Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. De TCL neemt passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
 

Jouw rechten
Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan ledenadministratie@tcleerdam.nl. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kun je zich vanuit die betreffende uiting afmelden.

Verder heb je het recht om je gegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te verwijderen. Dit laatste kan alleen indien er geen wederzijdse, al dan niet wettelijke, verplichtingen meer zijn tussen u als lid en de TCL. Je kunt in dat geval een email sturen naar bovenstaand adres.
 

Website bezoek
De TCL website werkt niet met cookies. Er worden tijdens een website bezoek geen gegevens vastgelegd. Het inloggen door een TCL lid t.b.v. raadplegen ledenlijst of opgave bardienst wordt wel in een logbestand opgeslagen.

Bij aanmelden als lid via de website wordt om veilighiedsreden uw ip adres meegestuurd.

 

Tot Slot

Informatie over het privacy statement van de TCL
Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy statement van de TCL, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@tcleerdam.nl.
 

Wijzigingen in dit privacy statement
Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de TCL. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement op de website te raadplegen.

TCL 50 Plus1
Nieuws
Foto Album
Baanbezetting
TennisKids