TCL Home        TCL Home Title
 

Welkom

 

Gastenregeling 

 

Doelstelling

De gastenregeling is opgesteld om binnen zakelijke en sportieve randvoorwaarden gasten van leden, sponsors, bedrijven en andere organisatie en toeristen de gelegenheid te bieden op beperkte schaal gebruik te maken van tennisfaciliteiten van TCL.

Entree

Gasten worden tegen betaling van een beperkte vergoeding een gastenpas verstrekt. Deze zijn verkrijgbaar in de kantine van TCL.

Geldigheid en prijs van de pas

De gastenpas is een dagpas voor het gebruik van één baan, te bespelen door twee personen. 

 

Gasten

Gasten kunnen worden onderscheiden op basis van de gastheer/gastvrouw:

       gasten van jaarleden (elders wonende familie, vrienden en kennissen)

       gasten van jaarleden, die inwonend zijn bij de gastfamilie of elders wonen in Leerdam of directe omgeving (meestal de echtgeno(o)t(e) of kinderen);

       gasten van sponsors;

       gasten van bedrijven en andere organisatievormen;

       toeristen.

 

Frequentie van het gebruik van de tennisfaciliteiten

Voor het bepalen van de frequentie waarmee gasten gebruik kunnen maken van de tennisfaciliteiten van TCL wordt er vanuit gegaan dat dit in de praktijk beperkt blijft te enkele malen per jaar, men woont, met uitzondering van in- of nabij wonende gezinsleden, immers buiten de directe omgeving van Leerdam. Daarom heeft het nauwelijks praktische betekenis om een grens aan de gebruiksfrequentie te stellen. Indien echter blijkt dat de frequentie hoger wordt dan enkele malen (4) per jaar, kan het bestuur hieraan beperkingen stellen

 

Jonge kinderen

Jonge kinderen en/of kleinkinderen (tot ca.12 jaar) van jaarleden kunnen onder leiding van een ouder of grootouder incidenteel en op rustige momenten gratis gebruik maken van een tennisbaan om deze kinderen kennis te laten maken met het tennisspel.

 

Kosten

De standaardkosten voor een dagpas (het gebruik van één baan door maximaal door maximaal 4 gasten) worden jaarlijks door het bestuur vast gesteld.

Op dit moment bedraagt de prijs van een dagpas € 12, -

In dien een gast speelt met een lid van TCL bedraagt de prijs van een dagpas € 6, -.

 

Voor zover dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

 

TCL 50 Plus1
Nieuws
Foto Album
Baanbezetting
TennisKids