TCL Home        TCL Home Title
 

Welkom

 

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van TCL kan op ieder moment gedurende het vereninigingsjaar worden opgezegd maar uiterlijk op 31 december. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap geacht automatisch te zijn verlengd voor het volgende verenigingsjaar.
Tussentijdse opzegging gedurenede het verenigingsjaar leidt niet tot recht op restitutie van reeds betaalde of nog verschuldigde contributie en/of overige financiele bijdragen.
Het lidmaatschap dient per brief, mail of websiteformulier te worden opgezegd bij de ledenadministratie.

Opzeggen per e-mail of brief

Ledenadministratie TC Leerdam
t.a.v. Dhr. J. Bok
Sperwerlaan 104
4143 AW Leerdam
Mailadres ledenadministratie@tcleerdam.nl

Direct opzeggen

Je kan je lidmaatschap direct opzeggen via het formulier hieronder.

Naam: *
Zegt lidmaatschap op voor:
Ingeval van een minderjarige dient het lidmaatschap opgezegd te worden door een ouder / verzorger.
Bondsnummer:
Adres:
Postcode:
Plaats:
S.v.p. eventuele reden aangeven:

TCL 50 Plus1
Nieuws
Foto Album
Baanbezetting
TennisKids