TCL Home        TCL Home Title
 

Welkom

 

Tennis Club Leerdam

Inschrijfformulier

Met dit formulier kunt u zich aanmelden als lid van TCL.
Voordat u het formulier verzend dient u er zeker van te zijn dat u alles hebt ingevuld.
Als u een emailadres hebt ingevuld, krijgt U een kopie van deze informatie
naar het door u ingevulde emailadres.
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers dit formulier te bevestigen
U dient naast het formulier een pasfoto in te leveren/op te sturen naar Jaap Bok,
Sperwerlaan 104, 4143 AW Leerdam.
De foto moet op de achterzijde voorzien zijn van uw naam en geboortedatum.
Na ontvangst van het formulier met de machtiging, wordt de spelerspas opgestuurd.
Na ontvangst van de pas kunt u gebruik maken van de banen van TCL
middels het digitale afhangbord in de hal.
Seniorleden zijn conform lid 4 van het Huishoudelijk Reglement
(op aanvraag digitaal verkrijgbaar) verplicht tot 2 bardiensten.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een vol jaar/jaarlijks aangegaan

Contributie seniorleden  €  155,-   ( vanaf contributiejaar waarin lid 18 wordt )
Contributie juniorleden   €   67,50  ( 12 t/m 17 jaar tot 31 december )
Aspiranten                    €   50,-  (   7 t/m 11 jaar )
Pupillen                        €   27,-     ( Easy tennis t/m 6 jaar )
Studenten                     €   67,50   ( vanaf 18 jaar ) ( voorwaarde voltijd student )
 
.............................................................................................................................................................................
 

 

TCL Inschrijfformulier

 * is verplicht veld
KNLTB bondsnummer (indien aanwezig): 
Voornaam: *
Initialen: *
Tussenvoegsel
Achternaam: *
Adres: *
Huisnummer *  Huisnr toevoeging
Postcode: * bv: 41xx AA
Plaats: *
Telefoon: bv: 0345-6xxxx
Man / Vrouw *
Geboortedatum: *  Invullen als dd-mm-jjjj
Emailadres:
Met het invullen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de verwerking
van deze gegevens conform onze privacy policy.


Schrijf achterop uw pasfoto, uw naam en geboortedatum !!!!!!!!!!!!!!
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan  Jaar
Tennis Club Leerdam om per jaar / halfjaar bedragen van Half jaar
IBAN Bank/Giro nr.:  
af te schrijven.   Wegens Contributie. Datum: 22-8-2019
Als een rekeningnummer van de Postbank is opgegeven,
vul dan de tenaamstelling en de plaats van de rekening in
Naam:    Plaats: 


 
TCL 50 Plus1
Nieuws
Foto Album
Baanbezetting
TennisKids