TCL Home        TCL Home Title
 

Welkom

 

 

Gewoon lid:
Het inschrijfformulier vindt u hier ............

 

 

Seizoenlidmaatschap:
Doelstelling

Het seizoenlidmaatschap is ingesteld voor personen die niet in de gelegenheid zijn om gedurende het gehele jaar gebruik te maken van de tennisfaciliteiten in hun primaire woonomgeving én/of gedurende een aaneengesloten deel van het jaar in Leerdam of directe omgeving verblijven en gebruik willen maken van de tennisfaciliteiten van TCL.

Duur van het seizoenlidmaatschap

De duur van een seizoenlidmaatschap bedraagt 6 maanden. Andere aaneengesloten perioden zijn niet mogelijk.

Beperking

Een seizoenlidmaatschap is gebonden aan TCL en wordt niet aangemeld bij de KNLTB. Dit houdt in dat een seizoenlid:

       geen door de KNLTB te verstreken spelerspas ontvangt en daardoor….

       niet kan deelnemen aan competities en toernooien die onder auspiciën van de KNLTB worden georganiseerd;

       geen stemrechten heeft zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement en geen bestuursfuncties kan uitoefenen.

Begrippen en Criteria voor het seizoenslidmaatschap

Primaire woonomgeving

Dit is de plaats waar iemand formeel als ingezetene is ingeschreven.

Niet in de gelegenheid zijn...

Een persoon kan niet in de gelegenheid zijn om gebruik te maken de tennisfaciliteiten waar hij of zij normaliter speelt, bijvoorbeeld omdat gedurende een bepaalde periode de tennisfaciliteiten gesloten zijn of door calamiteiten onbruikbaar zijn, óf omdat de persoon gedurende een langere periode (een aantal maanden in Leerdam of directe omgeving verblijft. De aard van het verblijf is in deze niet relevant

Deelname niet-bondsleden aan TCL-competities

Bondsleden van andere verenigingen kunnen, mist er ruimte voor is, deelnemen aan competitie die door TCL worden georganiseerd (zoals bijvoorbeeld de wintercompetitie) Hiertoe zijn zij echter verplicht om seizoenslid te worden.
 

Uitsluitingen

Personen die woonachtig zijn in Leerdam of directe omgeving en daar als zodanig normaliter verblijven en geen jaar-/bondslid zijn bij een andere tennisvereniging, zijn uitgesloten van een seizoenlidmaatschap. Deze personen kunnen bij TCL uitsluitend jaarlid zijn.

Contributie

De hoogte van de seizoencontributie is niet-liniair gerelateerd aan de jaarcontributie verminderd met de KNLTB-afdracht. De contributie bedraagt € 65,- , te voldoen bij aanvang van het seizoen. Inschrijving geschiedt door middel van het inschrijfformulier.

Aldus vastgesteld op 1 oktober 2008.

 

TCL 50 Plus1
Nieuws
Foto Album
Baanbezetting
TennisKids