TCL Home        TCL Home Title
   

26 september 2018

Uitwisseling met de dames v d tennis club Vuren .

Het was een geslaagde dag .

Perfect georganiseerd door de dames commissie.

 

 


 


 

2 september 2018

 

Jeugdcommissie Bedankt!

 

Namens het bestuur willen wij de jeugdcommissie complimenteren en bedanken voor het organiseren van de leuke familiedag.

Er waren veel deelnemers en toeschouwers, een fijne sfeer en er waren leuke tenniswedstrijden.

Het was een hele geslaagde dag, ook de ijskar en het eten waren prima geregeld.

Nogmaals jeugdcommissie leden bedankt.

 

Namens het bestuur.

Cees van Schooten
 
 

 
22-06-2018,  Van de (zoekende) voorzitter

Zowel zakelijk als bij de vereniging krijg ik regelmatig de vraag of ik even tijd heb. Om de meest uiteenlopende redenen. Bijna altijd is het antwoord hierop “ja”.
 
Andersom wordt ik nog wel eens teleurgesteld. Voor veel mensen is het blijkbaar toch moeilijk om in hun drukke leven tijd vrij te maken voor anderen. Begrijp me goed: als ik naar mijn taken, verantwoordelijkheden én agenda kijk, zou het ook voor mij beter zijn om eens wat vaker “nee” te zeggen...
 
Maar ook als ik dat allemaal niet zou hebben, dan zou ik denk ik toch nog tijd te kort komen.
Tijd is dus maar een betrekkelijk iets. Ik zeg daarom ook altijd: “Tijd heb je niet, tijd maak je!”.

Ik ga jullie nu iets vragen…. Hebben jullie even tijd voor mij?

Als bestuur zijn wij namelijk op zoek. Om nog meer structuur aan te brengen in onze club zijn wij op zoek naar een Vrijwilligerscoördinator én vrijwilligers die de nieuwe commissie PR & Communicatie vorm willen geven. Enthousiaste mensen die samen met alle andere enthousiaste vrijwilligers hun schouders eronder willen zetten om onze mooie club verder te laten bloeien.
 
Voor de nieuwsgierigen en belangstellenden onder jullie hebben we voorlopige profielen gemaakt, welke op de volgende links bekeken kunnen worden:
 

 

Reacties hierop mogen rechtstreeks gestuurd worden naar: voorzitter@tcleerdam.nl
 
Omdat het aantal plekken beperkt is, zou ik jullie willen aanraden om niet te lang te wachten met reageren. Dit om teleurstellingen te voorkomen. En mocht er belangstelling bestaan om in één van de  andere bestaande commissies actief te worden, dan mogen jullie dit natuurlijk ook laten weten.

Ik ben heel benieuwd wie er, buiten mijzelf en alle vrijwilligers van onze club, tijd kunnen of willen maken.
 
Theo Achterberg
 
 

 

 


Afscheid van Marie Louise Roelofsen als voorzitster van de jeugdcommissie.
 

Onlangs heeft Marie Louise besloten haar activiteiten voor de jeugdcommissie te beëindigen.  Hoewel wij als jeugdcommissie en bestuur dit natuurlijk heel jammer vinden respecteren wij haar beslissing.

Ongeveer 10 jaar geleden besloot het bestuur dat er echt iets nodig was om meer jeugd aan te trekken.  Bastiaan de Leeuw trok toen al de kar maar er moest nieuw leven in geblazen worden. Er werd een oproep geplaatst en Marie Louise reageerde enthousiast. Zij had al ervaring want ook bij Tennisvereniging De Belt in Heukelum was zij actief. Destijds hadden we nog geen Open Jeugdtoernooi. Marie Louise heeft de nodige papieren hier voor gehaald (toernooileiding en VLC) en is destijds begonnen de jeugd hiervoor te motiveren. Natuurlijk ook met de hulp van andere commissieleden en niet te vergeten onze Tennisschool Kramer-Schuijt  met Bastiaan en Marloes werd het Open Jeugdtoernooi een succes.  Ook het aantal jeugdleden bleef groeien , en we mogen nu wel vol trots zeggen dat we in vergelijking met omliggende clubs een hele mooie jeugdafdeling hebben binnen T.C. Leerdam.
 

Gelukkig zullen we Marie Louise nog vaak op de tennisclub blijven zien, ze tennist zelf graag en zal zeker bij bepaalde evenementen blijven helpen. Dat zit nu eenmaal in haar genen.
 

We hebben Marie Louise deze week “officieel” bedankt voor haar enorme inzet de afgelopen jaren met een geweldig resultaat.
 

Aan de rest van de Jeugdcommissie en nieuwe commissieleden nu de taak om dit zo succesvol voort te zetten.

Met sportieve groet ,

 

Namens bestuur en jeugdcommissie

 

Jeanet Koch


 


23-04-2018, Van de (kersverse) voorzitter

 

Hartverwarmend waren de reacties na mijn aanstelling op de ALV als voorzitter van onze club.

Ondanks dat ik nog moet groeien in mijn rol en het ook waar zal moeten maken, is het vertrouwen groot. Maar er was ook enige ongerustheid…., of noem het bezorgdheid.

Neem ik nog deel aan de vrijdagavondcompetitie? Kom ik nog wel naar de Herenavond? En ben ik straks nog wel dezelfde Theo van vóór het voorzitterschap?

Voor zover dat nog niet gebeurd is, kan ik iedereen geruststellen.

Wat dat aangaat verandert er niets.
Niet qua persoon en ook niet in mijn opstelling naar anderen.

Het blijft zoals het was.
Wel wil ik benadrukken dat ik niet alleen als voorzitter gekozen ben door de leden, maar ook voor de leden.

Ben je het ergens mee (on)eens of is er iets wat je graag wil bespreken, schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

Inmiddels hebben we met het bestuur de eerste vergaderingen erop zitten en ik moet zeggen dat het goed voelt.

We zijn met een enthousiast team die het in grote lijnen met elkaar eens is op welke wijze er bestuurd  moet worden.

Ik heb gemerkt dat er een sterke behoefte is aan een duidelijke structuur binnen de vereniging waarmee een helder beleid gevoerd kan worden, gericht op vernieuwing.

Er is dus heel wat werk te verzetten. Wij zullen daar de komende tijd veel energie in steken en jullie krijgen er in de loop van het jaar ongetwijfeld wat van mee.
 

Tot slot wil ik nog even stilstaan bij de ziekte van mijn vrouw, waarvan de meesten van jullie inmiddels wel op de hoogte zijn.

Wij maken momenteel een moeilijke en onzekere tijd door, maar het feit dat er zoveel mensen zijn die aan ons denken en met ons meeleven, is een enorme steun voor ons.

Ik maak dan ook graag van de gelegenheid gebruik om jullie hiervoor, ook namens Brenda, hartelijk te bedanken!
 

Theo Achterberg

 


 


 


 


Sinterklaasfeestje 2017

 

Op woensdag 29 november kwamen er toch nog ongeveer 25 kinderen naar de club voor de komst van Sinterklaas!

Na wat geknutseld en gekleurd te hebben en een korte Pietentraining van Bas en zijn hulppietjes was het grote moment daar.

Sinterklaas arriveerde samen met 2 Pieten. Ze hadden lekker veel strooigoed bij en in het clubhuis heeft hij alle kinderen toegesproken.

Het was een gezellige boel. De Pieten wilden daarna nog een balletje slaan en aan het eind kreeg iedereen nog een frietje én een kleine verrassing van de Sint.

 

Dankjewel Sinterklaas, oh en hij beloofde ons volgend jaar weer langs te komen!

Groetjes van de jeugdcommissie.

 

Klik hier >>> voor alle foto's

 


 

Vrijwilligersavond 2017

 

Zaterdag 25 november was er de jaarlijkse Vrijwilligersavond.

Onze interim-voorzitter Jaap Beverloo heette iedereen welkom.

De sponsorcommissie had deze avond georganiseerd en had in Henk Verbruggen een goede

Bingo-leider gevonden.

Hij verzorgde samen met Coby Mulder een zeer alternatieve Bingo, die erg in de smaak viel.

Ook werd er voor het eerst een  “Vrijwilliger van het Jaar” gekozen.

Alle vrijwilligers mochten uit 3 kandidaten kiezen wie de “Vrijwilliger van het Jaar” zou worden.

 

De kandidaten waren:

Jaap Beverloo, de Jubileum-Commissie en Leo Verwey.

 

En………. het werd Leo Verwey.

Hij en zijn vrouw Irene kregen een mooie bos bloemen, zoals op de foto goed te zien is.

Al met al werd het een zeer gezellige avond, met als Barbezetting het Bestuur.

 

 


 

Leerdam, 8 november 2017

 

AED-training

Afgelopen week was het weer eens tijd voor serieuze zaken op baan 7.

Audio/visueel ingeleid door Hans en Coby hebben Woud, Hans en Frans voor een groep van zo'n dikke 20 TCL leden de AED training verzorgt.

Prima initiatieven van onze seniorencommissie en chapeau voor ook deze leden die zo hun vrijetijd investeren om mogelijk de medemens te kunnen helpen.

Wederom een groot succes dus en voor die leden die deze kans hebben gemist, grijp de volgende gelgenheid aan om ook een AED training te volgen.

 

TIP !

Download uit uw app-store de gratis EHBO-app van het Rode Kruis op uw smartphone.

Zo heeft u alle EHBO instructies (ook AED) op zak.

 

De redactie

 

 

 


 


 

24 oktober 2017, van de (waarnemend-)voorzitter

 

Bericht naar de leden TCL van de waarnemend voorzitter Jaap Beverloo,

Het is alweer een tijd geleden dat jullie een bericht van het bestuur(voorzitter) kreeg, dit kwam zoals je waarschijnlijk weet dat onze voorzitter Peter Dikkerboom de functie als voorzitter heeft beëindigd, er is voor hem een nieuwe uitdaging in een andere baan waar hij veel energie in moet stoppen. Voor ons als bestuur toch lastig, want we moeten verder, ik heb besloten om tot de algemene leden vergadering in februari 2018 zolang de taak van waarnemend voorzitter op mij te nemen. Er gebeurd van alles binnen onze tennisclub daarom goed om dit aan jullie door te geven.

Ons 50 jarig bestaan dit jaar is door de jubileumcommissie geweldig georganiseerd. Wij kunnen terug zien op een geslaagd feest.

Met daaraan gekoppeld de actie “Maak Kennis met Tennis”, door de werkgroep ledenwerving is een flyeractie georganiseerd met een super goed resultaat, er hebben zicht tot nu toe 15 jeugd en 42 senior leden opgegeven als lid. Zo zie je maar door actief bezig te zijn met ledenwerving het lukt om de vereniging te laten bloeien. Ik heet de nieuwe leden een hartelijk welkom toe.

Er is een werkgroep “Interieur” die de taak heeft de kantine een facelift te geven, er is een statafel gekomen, de bruine kozijnen zijn wit geworden en er komt nieuwmeubilair, dit zal voor 2018 gerealiseerd zijn. Ook wordt de achterkant van de bar gewijzigd door een andere opstelling.

De seniorencommissie zorgt voor een regelmatig terugkerende activiteiten vrijdag 27 oktober wordt er een tennismiddag met een afsluitende maaltijd verzorgd.

De herencommissie zit ook niet stil, ze organiseren allerlei activiteiten, de dinsdagherenavond is een steeds terugkerend succes, mede door de inzet van de commissie.

De damescommissie organiseert een jaarlijks terugkerende fietstocht, (hoeveelste keer?)

De Jeugd van onze club doet het ook bijzonder goed. In 2017  is er een geslaagde familiedag gehouden 60 deelnemers. Ook gingen de jeugdleden met bus naar  het  Ricoh Open gras toernooi in Rosmalen. Door de inzet van de jeugdcommissie en de tennisschool TKS gaat het goed met onze jeugd.

De sponsorcommissie: zoals jullie misschien hebben gezien zie je nieuwe reclameborden en windvangers op ons tennispark, met heel veel inzet wordt hieraan gewerkt. Zeer belangrijk want mede door onze sponsoren kunnen wij bijvoorbeeld het opentoernooi organiseren met bijbehorende prijzen.

Met opzet noem ik geen namen van vrijwilligers, want als ik dat zou doen vergeet ik zeker iemand te vermelden.

Ik ben oprecht blij dat onze club zoveel vrijwilligers heeft en dat die zich inzetten voor onze vereniging. 25 november is de jaarlijks terug kerende vrijwilligersavond, de uitnodiging is reeds verstuurd, mocht u zicht nog niet hebben opgeven doe het alsnog.

Op woensdagavond 8 november wordt om 20.00 uur een opfris reanimatiecursus gegeven (zie bericht hier onder). Heeft  u zich al opgegeven? Zo niet graag een mail naar Hans van Wijk  hansvwijk@msn.com  Het is echt belangrijk je aan te melden, hiermee redt je levens.

Naast alle vrijwilligers hebben wij een bestuur dat om 2 a 4 jaren stopt met hun bestuurders werkzaamheden. Tijdens de aankomende algemene leden vergadering in februari 2018 stoppen de volgende bestuursleden dit zijn:

Het is belangrijk voor de vereniging dat er voltallig bestuur is, mijn dringende verzoek aan jullie is, als er een beroep op je wordt gedaan, zeg niet meteen nee maar denk er goed over na.

 

Een hartelijke groet,

Jaap Beverloo

Waarnemend voorzitter

 


 


 Beste TCL leden,

 

Het was onlangs nog in het journaal, veel websites van zorgverleners zijn slecht beveiligd.

Gegevens kunnen eenvoudig onderschept worden omdat de data die verstuurd wordt niet encrypted is.

 

Maar niet bij TCL, de website www.tcleerdam.nl is nu voorzien van een certificaat waarmee de data die verstuurd wordt van en naar de web browsers (de pc, tablet of smartphone van de leden) versleuteld is.

Mee luisteren op het Internet gaat natuurlijk altijd, je houdt de hackers niet altijd buiten, echter de data is versleuteld en dus onleesbaar.

 

Dit kun je herkennen aan het (vaak groene) slotje in de adres balk van je webbrowser.

 

 

 

Het adres is nu ook https://www.tcleerdam.nl

 

Aan het https adres kun je al zien dat het beveiligd is, de “s” van secure.

 

Waar wordt dit nu gebruikt, bv als je moet aanmelden op de website, voor o.a. de leden lijst, de bardienst keuze maken etc. dat zit achter de login.

De data die je invult wordt encrypted naar de webserver gestuurd en de data die terug komt is ook encrypted.

 

Kort om end to end encryptie.

 

Jullie als leden behoeven niets aan te passen, heb je een favoriet naar http://www.tcleerdam.nl wordt deze automatisch omgeleid naar https://www.tcleerdam.nl.

Dit heb ik zo ingesteld, gemak dient de mens.

Je mag het natuurlijk wel aanpassen.

 

Met vriendelijk groeten,

 

Bert van Lit

Webmaster TCL

 


1 augustus 2017, van de Voorzitter

 

Het is al weer even geleden dat ik een “van de voorzitter” geschreven heb.

Helaas is dit tevens mijn laatste. Ik heb namelijk besloten te stoppen als voorzitter van de TCL.

De reden hiervoor is dat ik niet voldoende tijd vrij kan maken om deze, voor de club zeer belangrijke functie, goed te vervullen.

 

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier deelgenomen aan het besturen van deze club.

Dit was een leuke tijd met als klap op de vuurpijl het geweldige 50 jarige jubileum.

 

TCL is een fantastische club met heel veel betrokken leden en een grote groep super gemotiveerde vrijwilligers.

Hier mogen we met zijn allen heel trots op zijn.

 

Ik hoop jullie gauw weer te zien op de tennisbaan.

 

Peter Dikkerboom


17 Juni 2017

 

Feestdag Tennis Club Leerdam 50 jaar!

 

Voor een impressie van de dag kijk op >>>>>>>>>>>>

 


 

10 Juni 2017

Receptie Tennis Club Leerdam 50 jaar!

 

Tennis Club Leerdam opgericht op 10 juni 2017 hield een receptie op die datum . Een prachtige dag en een druk bezochte receptie met ( oud ) leden, sponsoren, gemeente Leerdam, passende toespraken, een huldiging van de " Club van Vijftig " ( Hans Copier, Henny de Kruijk en Wifred Veldstra treden toe tot deze club voor leden die vijftig jaar lid zijn ), overheerlijke hapjes en swingende livemuziek.

 

Voor een impressie van de receptie kijk op >>>>>>>>>>>>>>>

 

 

 


 


Bron: Het Kontakt

 


11 november 2016, van de TC

 

De KNLTB najaarscompetitie 2016 was 2 weken geleden voor alle Leerdamse teams al afgerond, maar voor één jeugdteam in de groene competitie hing het eindresultaat nog af van één poulewedstrijd, welke afgelopen woensdag 9 november is gespeeld.

Alle teams van Leerdam hebben weer tot het uiterste gestreden en die strijd heeft het kampioenschap opgeleverd voor 4 teams van TC Leerdam.

De kampioenen zijn (twee jeugdteams en twee seniorenteams):

Van harte gefeliciteerd allen!!

 


6 november 2016, van de voorzitter

 

Van 8 tot 80.

 

Wie kent de slogan van de KNLTB nog? Tennis, een sport van 8 tot 80. Deze slogan is ook echt van toepassing op TCL, de vele jeugdleden (zelfs nog jonger!) senioren en veteranen. Alle leeftijden zijn ruimschoots vertegenwoordigd op onze vereniging. We hebben een klein maar erg leuk junioren Topshelf open toernooi gehad. Het "Leerdammer open" was een druk en gezellig senioren toernooi. Tijdens het Leerdammer open is er ook voor het eerst het Caractère open georganiseerd, voor de veteranen onder ons. Voor ieder wat wils. Alle vrijwilligers, deelnemers en een ieder die aan het succes van deze toernooien heeft meegewerkt, ontzettend bedankt voor jullie inzet.

 

Het probleem omtrent de tenniskids functionaris is opgelost, twee enthousiaste dames, Joyce Laponder en Sanne Kandel gaan deze taak vervullen. Veel succes dames en alvast bedankt voor jullie inzet.

 

We hebben nog lang in zomer tenue kunnen tennissen dit seizoen. De herfst is inmiddels begonnen, maar dankzij onze all weather banen kan er gehele jaar getennist worden. Dat doen we bij TCL dan ook ruimhartig:

Dit is nog niet alles.

De eerste week van het nieuwe jaar wordt er een nieuwjaarstoernooi georganiseerd. Over dit invitatie toernooi worden jullie op een later tijdstip verder geïnformeerd.

 

De afwezigheid van de kantine beheerder wordt door de leden sportief opgenomen.

Allen bedankt voor de bereidwilligheid om zelf de handen uit de mouwen te steken, de kantine en keuken netjes te houden. Er is voor deze functie nog steeds een bereidwillige benodigd. Heb je interesse, app, bel, email, twitter, facebook, linkedin mij.

 

Helaas legt onze secretaris Gerry Rietbergen na de volgende  algemene ledenvergadering haar functie neer. Dit is jammer, maar ja, ook aan al het goede komt een eind. Gerry bedankt voor je inzet en positieve bijdrage, de mooie notulen en ideeën.

 

Met het vertrek van een bestuurslid wordt ook meteen een vacature gecreëerd. Wie zou  deze functie in het gezellige bestuur willen gaan vervullen. Voor meer info neem dan contact met mij op.

 

De nieuwe led verlichting is inmiddels aangebracht en werkt goed, de volgende en laatste stap is dat de verlichting wordt aangesloten op het afhang bord.

 

Tenniskids wordt totaal anders van opzet. Veranderingen zijn o.a.: De wedstrijden die op woensdag gespeeld worden gaan naar zondag. Rood en Oranje gaan niet op competitiedagen spelen en de teams worden kleiner. Het wordt minder vrijblijvend. Echt duidelijkheid is hier nog niet over. Hierover zal de bond in een later stadium meer duidelijkheid geven.

 

Van 8 tot 80, volgend jaar wordt onze eigen club 50.  Dit gaan we vieren. Een aantal vrijwilligers hebben zich aangeboden de organisatie van de diverse festiviteiten op zich te nemen. Joris Laponder en Marc Rimmelzwaan nemen de aanvoerders rol op zich. Dit is erg leuk, omdat zij onlangs weer lid zijn geworden en actief bij de club betrokken willen zijn. Daarnaast zijn Nienke, Jeanette, Leo en Marie Louise actief voor dit feest.

 

Onze trainer Bastiaan gaat voor TCL deze winter de scholen langs om de jeugd van Leerdam enthousiast te krijgen voor tennis en zo voor jonge ledenaanwas te zorgen. Goed initiatief Bas, we hopen op vele jeugdleden. Zij hebben de toekomst.

 

O, ik vergeet nog 1 ding, de dames zullen er in de toekomst netjes uitzien op de club, er hangt een mooie gesponsorde passpiegel op de dameskleedkamer.

 

En nu hopen op een mooie tenniswinter.

 

 

Sportieve groet,

 

Peter Dikkerboom

 


23 mei 2016, Van de voorzitter

 

Vergaderen

We vergaderen wat af in ons leven, zo ook bij TCL. Het enige verschil is dat ik me op de bestuursvergaderingen altijd verheug. Deze 21ste april meer dan ooit, ik weet niet waarom. Dat zal wel blijken dacht ik.

17 augustus is het timmerdorp in Leerdam, Bastiaan, onze trainer, heeft het voor elkaar gekregen dat er 240 kinderen komen tennissen. Een soort maak kennis met tennis middagen, de kinderen komen in groepjes van 40 langs op onze vereniging. We zullen nog even nadenken over een mooie actie om onze club extra op de kaart te zetten bij de jeugd op deze dag.

Peter Broest (TC) en ik zijn uitgenodigd om tijdens de Ricoh Open te Rosmalen vragen te stellen aan de heer Rene Biemans van de KNLTB, hij is coördinator Verenigingen. Mocht je een vraag hebben, stuur dan een mail naar mij, ik zal deze vraag aan de heer Biemans voorleggen en het antwoord terugkoppelen (mail @ voorzitter@tcleerdam.nl).

In de vorige "van de voorzitter" heb ik geschreven over het feit dat 2017 ons jubileum jaar is.  Er hebben zich spontaan diverse personen gemeld om plaats te nemen in de jubileum commissie om van dit jubileum een geweldige happening te gaan maken. Er wordt alleen nog een voorzitter gezocht voor deze commissie!

Wat een top vergadering vanavond.

 

De KNLTB heeft een app ontwikkeld voor Tennisverenigingen. Ik ben dol op apps en zo met mij nog vele anderen. Bij TCL zal worden onderzocht of deelname hieraan voor onze club interessant is.

Met deze Club app wordt het eenvoudiger om de leden op de hoogte stellen van evenementen. Met de app kan een tennisladder georganiseerd worden. Tevens is het mogelijk om het bardienst rooster er mee te regelen. Een speelmaatje vinden zou mogelijk een fluitje van een cent worden. Als je hier meer over wilt weten kijk dan op www.knltb.club.

Er komt een nieuwe kraan in de keuken. Deze is door het vele afwassen na de overheerlijke competitiemaaltijden versleten. De kopzijde van het clubgebouw is geschilderd, het ziet er weer prachtig uit en kan weer tegen een stootje. We bedanken hiervoor Fred Noordergraaf, Jaap Bok en Chiel de Leeuw. De zonnepanelen zijn geplaatst en er zijn inmiddels vele kWh opgewekt die de clubkas ten goede komen. Onze leden zullen over de opbrengsten geïnformeerd worden.

De inning van de contributie gelden verloopt goed, eenieder die zijn contributie op tijd heeft betaald bedankt daarvoor.

Wat een heerlijke vergadering, maar nu toch een minder fijn bericht.

 

Jeanet Koch stopt!

De worldtour (competitie voor de jeugd) is een enorm succes en onze jeugdleden beleven hier ontzettend veel plezier aan. Kom gerust eens kijken op een van deze dagen, het is echt leuk om te zien hoe de jeugdleden met elkaar de strijd aangaan.

Helaas is het voortbestaan van dit geweldige jeugd festijn in gevaar. Er is namelijk nog geen opvolging voor Jeanet Koch, die als Tenniskids functionaris terugtreedt. Jeanet bedankt voor je fantastische inzet! We hebben met het bestuur lang over dit probleem gesproken. Stoppen met worldtour is geen optie. De ervaring leert dat er zonder jeugd geen toekomst is voor een tennisvereniging. Wij hebben, door onder andere de inzet van onze enthousiaste jeugdcommissie, veel jeugdleden en daardoor zullen we deze worldtour voortzetten. Ik doe bij deze dan ook een dringende oproep, dat het liefst twee of drie vrijwilligers deze taak op zich willen nemen. Het is zeker voor twee of drie personen een kleine taak die niet veel tijd in beslag neemt. Je zal worden beloond met zeer dankbare kinderen, die hier zoveel plezier aan beleven. Mocht je Interesse hebben samen met andere deze taak op je te nemen, nogmaals mijn email adres: voorzitter@tcleerdam.nl.

 

Een sportieve groet,

Peter Dikkerboom

 


 


 

Van de voorzitter, 13-03-2016                Zijn 1e

 

Goede tradities dient men voort te zetten!

 

Ruud als voorzitter is gestart om de leden na iedere bestuursvergadering te informeren over hetgeen er  besproken is tijdens de bestuursvergadering, ik ga, als voorzitter, deze goede "traditie" voort zetten.

Allereerst wil ik Ruud bedanken voor zijn driejarig voorzitterschap dat hij met veel inzet en liefde voor TCL heeft gedaan.

Afgelopen woensdag was het weer zover een bestuursvergadering met een aantal nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter. Toch even spannend om een bestuursvergadering voor te zitten van de club, waar je als kleine jongen bent begonnen met tennissen op een  gravelbaan aan de Linge. Aan de ene kant vereerd met het vertrouwen van de algemene ledenvergadering anderzijds voelt het als druk op m'n schouders om het goed te doen.TCL is van ver gekomen, en kijk eens waar we nu zijn een moderne club met 6 banen die het gehele jaar bespeelbaar zijn, de banen verlicht met led verlichting en stroom gaat opwekken met zonnepanelen. Er worden fantastische evenementen georganiseerd en we hebben een prachtig clubhuis met alle benodigde voorzieningen, veel enthousiaste vrijwilligers en niet te vergeten veel jeugd en goede enthousiaste trainers. Kortom een fantastische tennisvereniging die financieel gezond is en een mooie toekomst heeft.

Een punt van aandacht is het teruglopende ledenaantal bij TCL, waar helaas ook vele andere  tennisverenigingen mee worstelen. De KNLTB is een programma gestart om dit teruglopende leden aantal te keren. Zij hebben diverse informatie avonden georganiseerd om clubs te begeleiden en te informeren over de mogelijkheden om leden te behouden en te werven. Tijdens de algemene ledenvergadering is naar voren gebracht dat het goed zou zijn om een commissie in het leven te roepen die zich gaat bezig houden met leden werving en leden behoud. Tijdens de ALV hebben een aantal leden zich aangemeld om zich hier voor te gaan in zetten. Alvast bedankt! De formatie van deze commissie zal nog verder gestalte gaan krijgen.

 

Volgend jaar bestaat onze club 50 jaar, dit is een mijlpaal die we gaan vieren. Wie zou zich hiervoor willen inzetten? Meld je aan bij het bestuur als je je sprankelende ideeën wil omzetten in een mooi evenement. Een aantal vrijwilligers hebben zich reeds gemeld,ook hiervoor dank.

 

In het voorjaar zijn er 19 competitie teams die gaan strijden voor het kampioenschap in hun klasse. 8 teams op vrijdagavond, 5 op zaterdag en 6 op zondag. Hierdoor zijn er tijdens de competitiedagen nauwelijks tot geen banen beschikbaar om vrij te tennissen. Houdt hier rekening mee. De TC houdt u hiervan op de hoogte.

 

Het open toernooi wordt dit jaar gehouden van 9 t/m 17 juli. We hopen op veel inschrijvingen, zodat het weer een gezellige drukte wordt op onze club.

Clubkampioenschappen!? Bij sommige clubs een niet weg te denken evenement en bij TCL altijd lastig. Het lijkt wel of er niemand wil proberen de beste van de club te worden. Helaas gaan de jeugd clubkampioenschappen dit jaar niet door vanwege het geringe aantal inschrijvingen.

 

De jeugd competitie is afgelopen zondag weer begonnen met de Worldtour. Deze competitie is ook dit jaar weer een succes met veel inschrijvingen. De jeugd commissie maakt dit tot een ongekend succes en kan daarbij nog de nodige ondersteuning gebruiken van een paar enthousiaste ouders of leden.

 

De commissie beheer terrein en gebouwen is wederom actief geweest en heeft de minibaan  voorzien van nieuwe netten en organiseert op 19 maart een schoonmaakdag. Aan deze schoonmaak mogen alle leden gratis deelnemen en voor de inwendige mens wordt gezorgd. Een mooi moment om elkaar aan het begin van het seizoen te ontmoeten en samen het clubhuis en het terrein weer klaar te maken voor het nieuwe seizoen.

 

Als afsluiter van deze "van de voorzitter" goed nieuws vanuit onze regering, zij hebben de subsidie voor de zonnepanelen gehonoreerd, de panelen zullen in de loop van het jaar worden geïnstalleerd.

 

Na de vergadering nog even de nazit en daarmee was de eerste bestuursvergadering met het nieuwe bestuur een feit en hiermee ook de eerste "van de (nieuwe) voorzitter".

 

Een sportieve groet,

 

Peter

 

 


 

Van de voorzitter, 23.01.2016                Zwanenzang.

 

Een zwanenzang is volgens Wikipedia een laatste gedicht of geschrift waarmee de schrijver zinspeelt op zijn vroegtijdige of dramatische dood. Welnu het is geenszins mijn bedoeling op een dergelijk overlijden vooruit te lopen. Ik realiseer mij echter wel dat dit het laatste stuk is van mijn hand als voorzitter van onze club. Dus toch een beetje zwanenzang?

De kop is eraf voor wat betreft 2016 en na een redelijk bezochte nieuwjaarsreceptie ligt ook de eerste bestuursvergadering van dit jaar al weer achter ons.  Achter de schermen is druk gewerkt aan de ook voor dit jaar weer goedgevulde agenda (zie de verenigingswebsite).

 

Ondanks een keur aan activiteiten, ook in het achterliggende jaar, lopen onze inkomsten terug. De oorzaak daarvan is niet alleen terug te vinden in de afnemende kantineomzet maar ook in verminderde contributie inkomsten.  Zo gaat dat nu eenmaal bij een teruglopend aantal leden.

Naar de oorzaak daarvan wordt onderzoek ingesteld. Op basis daarvan zal, in combinatie met aanbevelingen van de KNLTB op het punt van ledenbehoud en ledenwerving, een plan van aanpak worden geformuleerd. Met een gezamenlijke inspanning moet het mogelijk zijn de huidige negatieve curve om te buigen. En het bestuur rekent op een ruimhartige positieve respons als er straks een beroep op je wordt gedaan om daaraan een bijdrage te leveren. De details van onze financiële positie komen nog aan de orde op de ALV van 10 februari a.s. Daarop vooruitlopend kan ik wel vast melden dat het resultaat over 2015 op budgetniveau ligt en dat de penningmeester er in geslaagd lijkt ook voor 2016 weer een sluitende begroting te hebben gerealiseerd.

 

Dankzij de inspanningen van de sponsorcommissie is, na Bel, recent ook het Topshelf -sponsorcontract definitief afgerond. Ook deze sportieve partner is weer als ondersteuner vastgelegd.

In overleg tussen Topshelf en de jeugdcommissie zullen binnenkort de details rondom het open Jeugdtoernooi worden vormgegeven. De Topshelf voordeelclubcard met kortingen voor onze leden op tennis gerelateerde artikelen acht ik inmiddels bij eenieder bekend.

Onze grote projecten voor dit jaar, ledverlichting en zonnepanelen, liggen nu in het mandje van de subsidieverstrekkers. De aanvragen zijn de deur uit. Zodra deze zijn gehonoreerd kan aan de uitvoering worden gewerkt.  Met een beetje geluk moeten we dan medio dit jaar een groen en energiearm park rijker zijn. Met inmiddels een tweede loungebank want die staat!

Op 17 en 18 juni a.s. vindt in Leerdam weer de manifestatie Samenloop voor Hoop plaats. Eerder was dat al in 2011 het geval. 15 leden worden gezocht om, ieder tegen betaling van € 15,00, mee te lopen in deze 24-uurs manifestatie die onder auspiciën van het KWF staat in het teken staat van de kankerbestrijding.  Peter Meijdam heeft het op zich genomen dit te coördineren. Nader bericht volgt.

 

En dan 2017!

Op 10 juni 2017 bestaat TCL 50 jaar. En dat moet/ gaat gevierd worden. Het instellen van een lustrumcommissie met vertegenwoordigers uit alle geledingen verdient dan aanbeveling.

Mocht je daar nu al zin in hebben meld je dan vast bij het bestuur.

 

Na deze opmerkelijke zaken vanuit de bestuursvergadering van 21.1.2016 rest mij slechts één ding.

Met dank aan velen van wie ik in mijn voorzittersperiode een club-positieve houding heb mogen ervaren doe ik er via dit medium vanaf nu het zwijgen toe.

 

Ruud Sturkenboom

 

 


 


Van de voorzitter,    18.12.2015

 

Tijdens de bestuursvergadering van 16 december j.l. zijn de puntjes op de i. gezet voor wat betreft het  voornemen om over te gaan op led-baanverlichting en de aanschaf van zonnepanelen.

Dit met in achtneming van het tijdens de bijzondere ALV van 25 november j.l. verkregen mandaat.

De leden van de commissie terreinen en gebouwen hebben in het kader van de ondersteuning van de besluitvorming veel en goed werk verricht. Jan Nierop Groot zal zich nog zetten aan een berekening van de dakbelasting zodat we geen onnodige risico’s lopen bij het bepalen van de hoeveelheid zonnepanelen. Op 4 januari a.s. , de eerste dag dat overheidssubsidie kan worden aangevraagd, zit Leo Verweij dan klaar om klokslag 09.00 uur onze subsidieaanvraag snel ter plekke te krijgen. Op tijd voordat het budget voor 2016 al vergeven is. Gaat alles zoals wij verwachten en hopen dan moet medio 2016 onder een nieuwe lichthemel getennist kunnen worden.

 

De mixed- avonden kunnen zich tot nog toe verheugen in een grote belangstelling. Dat is dan ook de reden dat dit maandelijkse festijn bij het vaststellen van de jaarkalender al weer is ingeroosterd voor 2016. Hou de convocaties daar over dus in de gaten.

De jaarlijkse evaluatie van het kantinebeheer zal binnenkort ook plaatsvinden en is mogelijk zelfs al achter de rug op het moment dat je dit leest. Zijn de reacties tot heden nagenoeg uitsluitend positief dan zal toch ook ,met het oog op optimalisering van de dienstverlening, aandacht worden gegeven aan mogelijke verbeterpunten. Heb jezelf suggesties dan zijn en blijven die natuurlijk altijd welkom.

De tweede loungebank (met dank aan de activiteitencommissie) wordt binnenkort geleverd. Het is de bedoeling dat deze officieel wordt ingezeten door de dames van deze commissie op 2 januari a.s.

Dus dames bij deze zijn jullie extra uitgenodigd die dag te verschijnen tijdens onze Nieuwjaars-receptie. Een speciale uitnodiging voor deze receptie kunnen alle leden nog tegemoet zien.

 

Stilgestaan is bij het verzoek van ons lid Daan Damsteeg om bredere bekendheid te geven aan zijn sponsoractie (zie bovenstaande). Daan gaat de Kilimanjaro in Tanzania beklimmen. Hij hoopt daarmee geld bijeen te brengen voor gehandicapte kinderen in Tanzania en Malawi. Binnenkort ontvang je ook per mail een link zodat je kunt kennisnemen van Daan’s voornemens en hem financieel sponsoren als dit je aanspreekt.

 

Er komt, een stellig gezellig, eindejaartoernooi aan.  Een toernooi voor jonge en oudere senioren.

De convocaties daarvoor zijn de deur al uit. Met een grote opkomst doe je niet alleen jezelf maar ook de organisatie een groot plezier. Dus meld je aan als je dat nog niet hebt gedaan. Het kan nog.

De jeugdcommissie tobt met gebrek aan bemanning of wellicht beter bevrouwing. Vooral voor het onderdeel kids-tennis is ondersteuning en dus vers bloed dringend gewenst. Geniet niet alleen van het spelplezier van je eigen kind en dat van anderen maar draag s.v.p. ook een steentje bij aan de organisatie. Je krijgt er veel kinderdankbaarheid voor terug. Vele handen maken licht werk dus meld je  aan bij een van de leden van de jeugdcommissie of via jeugdcommissie@tcleerdam.nl

 

Tja en dan zie ik jullie graag allemaal terug op onze nieuwjaarsreceptie om samen het glas heffen op een sportief 2016. Het jaar waarin de ALV wordt gehouden op woensdag 10 februari. Noteer dat maar vast in de agenda. Vast een fijne kerst en een heerlijk oud en nieuw gewenst.

 

Ruud Sturkenboom

 

 


2e Mix-avond!

 

We kunnen terugkijken op een geslaagde mixavond. Er is door meer dan 35 enthousiaste mannen en vrouwen, van alle leeftijden en speelsterktes, van 19:30 uur tot 23:00 uur getennist. Op woensdag 2 december staat de volgende mixavond op de planning.

 

Nog even in het kort een uitleg over de opzet van de avond:

 

Kun je niet op de woensdagavond, maar vind je het leuk om toch ook een keer bij een mixavond aanwezig te zijn, laat het ons weten. Bij de entree van het clubhuis hangt een lijst waarop je jouw voorkeursdag kunt aangeven. Bij voldoende animo op een van de andere avonden van de week zullen we als proef in het nieuwe jaar een mixavond op een van die avonden organiseren.

 

Cees bedankt voor het leggen van de pasjes en Jan bedankt voor de hapjes.

We hopen dat het net zo druk en gezellig wordt als de vorige keer.

 


Van de voorzitter,    30.10.2015

De dagen worden weer korter en de lampen thuis moeten dus weer eerder aan. Een goed moment om eens over onze baanverlichting na te denken. Na uitvoerig onderzoek is daarvoor intussen een prima voorzet gegeven (onze dank daarvoor) door de leden van onze Terrein en Gebouwen - commissie. Aantrekkelijke subsidiemogelijkheden, zowel van Overheids- als van Gemeentezijde, brengen de mogelijkheid van  led-verlichting dichterbij. En daarmee winst voor zowel het milieu, het spelplezier als onze portemonnee. De eigen investering vergt echter nog wel een bedrag dat het bestuursmandaat te boven gaat. Om die reden is tijdens de afgelopen bestuursvergadering besloten  een en ander aan de leden voor te leggen tijdens een extra Algemene Ledenvergadering.

Hoewel een uitnodiging daarvoor nog zal worden verstuurd verklap ik hier vast dat die vergadering zal plaatsvinden in ons clubgebouw op woensdag  25 november a.s. van 19.00 tot 20.00 uur.

Noteer dat dus maar vast in de agenda.

Ook de mogelijkheid om nu nog op aantrekkelijke voorwaarden te investeren in zonnepanelen zal daarbij aan de orde komen. Om kostentechnische reden heeft het bestuur wel besloten af te zien van een uitbreiding van het terras d.m.v. een terrasluifel.

De KNLTB najaarscompetitie zit er intussen weer op. De belangstelling daarvoor met name op de vrijdagavond was overweldigend. Het damesteam op de donderdagavond kon de kampioensvlag hijsen. Dames langs deze weg alsnog gefeliciteerd!. Om bij over – intekening voor competities als deze problemen te voorkomen heeft TC inmiddels een reglement opgesteld dat leidend zal zijn bij toekomstige plaatsingen van teams. Binnenkort zal dat ook op onze website  worden geplaatst. Aan de tweede loungebank wordt gewerkt en naar verwachting zal deze in december a.s. worden geplaatst. Dan zit de eerste mix-avond op 4 november a.s. er al weer op. Een avond waarvoor zich intussen al 35 leden hebben aangemeld. Een leuke opsteker voor de initiatiefnemers.

Intussen is ook de jeugdselectie voor het komende jaar rond en is het vernieuwde selectieplan aan de ouders van de geselecteerden uitgereikt en op de website opgenomen. Zodra de organisatie volledig rond is kunnen ook de namen van de geselecteerden worden gepubliceerd.

Hulde aan de sponsorcommissie! Die slaagde er in onze hoofdsponsors Bel en Topshelf weer voor een jaar aan ons te binden. Daarbij is er inmiddels ook sprake van een samenwerkingsovereenkomst met Topshelf. De Topshelf Clubcard met kortingen van 20% op tennisgerelateerde artikelen is daar het gevolg van. Ieder lid kan (voor zover al niet geschied) zo’n Card krijgen. (vraag H.Nieuwenhuis)

We gaan afscheid nemen van Gerda v.d.Wielen. Een van onze trouwe schoonmaaksters. Mede gezien de door Gerda bereikte leeftijd vond zij zelf ook dat de tijd daarvoor rijp was. We zullen haar tijdens de vrijwilligersavond nog even in het zonnetje zetten.

Tja en dan nadert het moment dat wij ook van anderen afscheid zullen moeten nemen. Zo heeft onze zeer gewaardeerde secretaresse Liset Nab te kennen gegeven bij gelegenheid van de komende bestuurswisseling begin 2016 haar werkzaamheden te willen beëindigen. En dus gaan wij nu vast op zoek naar een betrouwbare vervanger of vervangster. Wie durft de uitdaging aan en wil niet alleen langs de lijn maar direct in het Bestuur (altijd gezellig!) mee beslissen over de toekomst van TCL

Niet alleen het Bestuur maar de hele vereniging heeft je hard nodig. Interesse? Meld je dan bij een van de bestuursleden of vraag nadere informatie omtrent taakinhoud etc. aan Liset.                                 

Ruud Sturkenboom.

 


Van de voorzitter, 5.7.2015

Wat schort er toch aan onze relatie met het Kontakt? Een succesvol verlopen Topshelf Junior Open ligt al weer achter ons en nog steeds worden pogingen ondernomen om tenminste één foto daarvan in dit lokale liegertje geplaatst te krijgen. De opbrengst van de kleding- en slushpuppy verkoop is inmiddels afgedragen aan de organisatie Ride for Hope.

En dan maar hopen dat van het intussen onder tropische omstandigheden gestarte senioren toernooi (de Leerdammer Open 4/7 – 12/7), publicatie op minder problemen zal stuiten. Is het aantal deelnemers aan dit toernooi hartverwarmend dan is het aantal deelnemende eigen leden (krap 15%) teleurstellend. Misschien moet volgend jaar bijvoorbeeld een 65+ categorie worden ingesteld om in ieder geval ook onze eigen ouderen, die het nu wel erg massaal hebben laten afweten, te enthousiasmeren. Kom in ieder geval eens langs op een van de toernooidagen. Ook de dames van de activiteitencommissie dragen weer bij aan een verhoogde gezelligheid.

Tijdens de bestuursvergadering van 1 juli j.l. kwam aan de orde dat de mogelijkheid van led baanverlichting nader wordt onderzocht. Jos Koenders en Jaap Beverloo zullen zich daartoe binnenkort om te beginnen met de Gemeente verstaan. Uit het onderhoud dat recent plaatsvond met wethouder Bruggeman kwam naar voren dat wellicht vanuit het Gemeentefonds 60% subsidie valt te realiseren. En samen met de geschatte energie- en milieuvoordelen kan dat de aanschaf van dit soort verlichting wel eens erg interessant maken.

Ook zal onder alle voorbehoud worden onderzocht of en zo ja in hoeverre er überhaupt een mogelijkheid is om een Beach-tenniscourt aan te leggen nu de huidige kadastrale begrenzing daarvoor onvoldoende ruimte biedt. Wellicht kan plaats worden ingeruimd op het achter ons complex gelegen gebied. Primaire voorwaarde is wel dat het bestemmingsplan dat toestaat.

Het jeugdselectieplan is door de jeugdcommissie geëvalueerd. Per september a.s. zullen de toelatingscriteria worden aangescherpt en het toezicht daarop worden verbeterd. Dan zal ook een nieuwe periodieke selectieronde plaatsvinden. Een logische vraag in dit verband is of het bereiken van de seniorenleeftijd nu wel of niet een hard criterium moet zijn   

Mede naar aanleiding van het onderhoud met de heer Biemans van de KNLTB tijdens de Topshelf Open wordt bekeken of er mogelijkheden zijn een drempelverlagende all-in contributie in te voeren. (taakhouder Peter Dikkerboom) Dit voor een pakket dat zowel lidmaatschap, training als competitiespelen omvat. Doelgroep daarbij in eerste aanleg onze jongste jeugd.

De BKL dag heeft intussen 7 kandidaten opgeleverd voor het starten van een bedrijvencompetitie. Nog enkele enthousiastelingen extra en de strijd om de Bedrijven Kampioen van Leerdam kan in het najaar van start. (taakhouder Henny Nieuwenhuis)

De schoolvakanties staan voor de deur en daarmee breekt ook een stille vergaderperiode voor het  Bestuur aan. Onze volgende vergadering is 17 september a.s.  Tot die tijd neemt het Dagelijks Bestuur de gang van zaken waar. En mocht je zaken hebben die naar jouw mening om directe aandacht vragen meldt die dan bij een van de leden van het DB. (voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester).

Ruud Sturkenboom.

 


 


Van de voorzitter,    31.05.2015

Henk heeft gelijk. En als Henk gelijk heeft krijgt hij dat ook. Zo werd tijdens de afgelopen bestuursvergadering van 27 mei jl. besloten Henk te vragen de netten op baan 1.te laten zakken of desnoods te verwijderen. Dit op de stille dagen in de komende zomervakantieperiode en wanneer er geen specifieke evenementen zijn die een noodzakelijk volledige baancapaciteit vergen.
Daarmee hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het tegengaan van overmatige slijtage van baan 1. zonder te zeer afbreuk te doen aan de gebruikscapaciteit van ons complex.
Intussen zijn de voorjaarscompetities weer achter de rug en kunnen we een viertal kampioenen bijschrijven. De vrijdagavondcompetitie, waarvoor veel animo bleek te bestaan, leverde er 3 en de zaterdag 1.  De kampioenen werden op de slotavond en voorafgaand aan de afsluitende disco (waarvoor weer dank aan de Activiteitencommissie) in het zonnetje gezet.
De zondag teams bleken dit jaar stuk voor stuk (te) zwaar ingedeeld zodat daar minder te vieren viel.
Ik hoop dat het spelplezier er niet onder te lijden heeft gehad en dat het in ieder geval een prima leerschool is geweest.
Over leerschool gesproken. Op initiatief van Hans v. Wijk vond donderdag 28 mei jl. een nieuwe AED instructieavond plaats. Onder leiding van Wout den Boestert en met gebruik (of was het misbruik?)  van zijn poppentheater, zijn weer 12 leden geïnstrueerd omtrent de eerste hulp bij hartfalen.
Nu maar hopen dat ze nooit in actie hoeven te komen.

Onze kantinebeheerder, met wie binnenkort de achterliggende periode zal worden geëvalueerd, wordt uitgenodigd de cursus Sociale Hygiëne te volgen. Voor een dergelijke functionaris en in het belang van onze vereniging een must.

Helaas zag de TC zich genoodzaakt  de aangekondigde clubkampioenschappen te annuleren. Dit wegens gebrek aan belangstelling. Kennelijk is er even geen animo zo kort na de intensieve competitie. Het bestuur heeft de TC gevraagd te bezien of verplaatsing naar later in het jaar  tot de mogelijkheden behoort. Een jaar zonder clubkampioen moeten we natuurlijk eigenlijk niet willen.

Twee van onze bestuursleden zullen de Topshelf Open in Rosmalen ( 8 – 14 juni) bezoeken en daar spreken met vertegenwoordigers van de KNLTB . Daarbij is dat een mooie gelegenheid, als de kans zich voordoet, ook kennis te maken met de directieleden van de sponsor van ons Jeugdtoernooi.

Onze leden wil ik graag nog eens aansporen om kaarten via onze club te bestellen voor dit altijd weer interessante proftoernooi. Daar houden we dan zelf ook nog iets aan over.

De Raboactie heeft ons een kleine € 340,00 opgeleverd. Met dank aan de Raboleden die hun stem op TCL hebben uitgebracht. Besloten is dit bedrag toe te voegen aan de opbrengst van de loterij die tijdens het Open Senioren toernooi van vorig jaar werd gehouden. De activiteitencommissie zal worden gevraagd ook dit jaar weer een loterij te organiseren. Totaal met de opbrengst daarvan moet de zo vurig gewenste tweede lounge set dan snel gerealiseerd kunnen worden.

Met de nodige komende activiteiten zijn diverse commissies al weer druk in de weer. Voor de ouders van onze tenniskids wordt gewerkt aan een ouderavond o.l.v. de KNLTB.

De Topshelf Junior Open (13 – 21 juni) staat voor de deur , niet veel later gevolgd door ons seniorentoernooi de Leerdammer Open (zie de website).

Daar tussendoor gaan we proberen om tijdens de BKL dag de bedrijven te interesseren voor een bedrijvencompetitie.

En de Beldag, de dag die wij traditioneel inrichten voor de hoofdsponsor van ons Seniorentoernooi, kan er wel weer eens eentje worden met bijzonder aansprekende gasten. Maar daarover later meer.

Tenslotte: T.b.v. spotify en dus van onze muziek zal een beter/sneller werkend tablet worden gekocht. De traagheid van het huidige tablet (toch dank daarvoor Cil) gaf daartoe aanleiding.
Voor een betere afvalscheiding wordt aan leden worden gevraagd het plastic afval te deponeren in een speciaal daartoe aangewezen container.
De banen zullen extra worden gecontroleerd op wortelgroei van de omringende bomenrij.
En aan de mogelijkheid de baanbezetting via de website kenbaar te maken wordt gewerkt.

Onze volgende vergadering is 1 juli a.s. Mocht je zaken hebben die naar jouw mening om aandacht vragen  meldt die dan tijdig bij het secretariaat.

 

Ruud Sturkenboom.

 

 

Van de voorzitter, 31.03.2015

Tijdens de bestuursvergadering van 26 maart j.l. bleek dat de nieuwe statuten inmiddels bij de notaris zijn gepasseerd. Een exemplaar werd aan de KNLTB aangeboden en daarmee kan dit hoofdstuk worden afgesloten. Aan de redactiecommissie zal worden verzocht deze statuten op de website te plaatsen zodat ze voor alle leden toegankelijk zijn.

 

Naast wijzigingen in de bestuursfuncties waarover ik al eerder berichte diende formeel ook het Dagelijks Bestuur nog samengesteld te worden. Voor dit verenigingsjaar zal dat bestaan uit de penningmeester (Leo Verwey), de vicevoorzitter (Peter Dikkerboom) en de voorzitter (ondergetekende).

 

Inmiddels heeft onze beheerder Jan Brouwer al op veel plaatsen zijn gezicht laten zien. Voor een eerste toelichting op zijn ervaringen was hij in de vergadering uitgenodigd. Enthousiast is hij gestart met de aanpak van diverse zaken. Daartoe te rekenen de opzet van een baanbezettingsprogramma, een maaltijdaanbod voor de competitieteams en natuurlijk een adequate barbezetting.

Het zal voor ons allen nog wel even wennen zijn maar bijvoorbeeld een verzoek om het beschikbaar stellen van baancapaciteit (ook door TKS), kantineondersteuning bij evenementen en veel van wat met de dagelijkse gang van zaken te maken heeft, zal in het vervolg via Jan moeten gaan.

Langs deze weg doe ik dan ook een oproep aan een ieder en dus ook aan de commissies om alle voorgenomen activiteiten tijdig vooraf met Jan kort te sluiten.

Jan is per email bereikbaar onder: kantinebeheerder@tcleerdam.nl

 

Aan enkele professionals uit ons ledenbestand zal worden gevraagd nog eens een AED cursus te verzorgen. Hoe wel de apparatuur zelf de weg wijst is het toch van belang dat meerdere leden weten hoe hier precies mee om te gaan. Hierover volgt binnenkort dus meer.

 

En dan zijn de opendagen/clinics voor nieuwe leden inmiddels ook al weer achter de rug.

Het weer zat daarbij absoluut niet mee. Toch kwamen ca. 11 kinderen de clinic bezoeken en daar houden we zonder twijfel enige nieuwe jeugdleden aan over. De deelnemers aan de clinic kregen een blik ballen en een consumptie aangeboden. Daarnaast geldt voor hen en mits zij zich op korte termijn definitief aanmelden een korting van 50% op de contributie. Opvallend is dat geen enkele senior zich meldde. Dit ondanks een oproep daartoe onder de eigen leden. We kunnen als bestuur alle voorwaarden scheppen voor een wervingsactie maar voor succes blijven wij daarbij sterk afhankelijk van het enthousiasme van de eigen leden. Het uitblijven van respons stemt nu in ieder geval tot nadenken over de aanpak van een soortgelijke actie het komend jaar.

 

Tja en dan het openingstoernooi. Dat dreigde letterlijk in het water te vallen, reden waarom werd besloten dat te verplaatsen naar later in het jaar bij betere weersomstandigheden. De voedselbank was er goed mee want daarheen gingen de broodjes e.d. die inmiddels waren ingekocht.

Met de Pasen en dus ook de aanvang van de voorjaarscompetities voor de deur, wens ik allen een zonnig, sportief en succesvol seizoen.

Stellig treffen wij elkaar zo niet op dan toch zeker naast de baan.

Ruud Sturkenboom

 

Van de voorzitter,    08.03.2015

De algemene ledenvergadering van 18 februari j.l. ligt inmiddels al weer enige weken achter ons.

Met name voor de leden die deze vergadering niet bezochten is het goed om nog even terug te kijken op de belangrijkste agendapunten .

 

Mutaties.

Onder dankzegging van de vergadering voor zijn jarenlange inzet , trad Bastiaan de Leeuw  af als bestuurslid. In zijn plaats en dus met in haar portefeuille Jeugdzaken, trad Marie Louise Roelofsen toe. De financiële administratie en het penningmeesterschap worden gecombineerd en komen voor rekening van Leo Verweij. De functie van Peter Dikkerboom wordt gewijzigd in die van vicevoorzitter.

Dan waren er diverse wijzigingen in de bezetting van de commissies met als extra toevoeging en de realisering van een lang gekoesterde wens, de commissie web beheer. De actuele status van de diverse commissies zal z.s.m. op de website worden gepubliceerd.

 

Statuten en HHR.

De door het bestuur beoogde en aan de leden al eerder kenbaar gemaakte wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk reglement werden zonder tegenstem aanvaard.

Daarmee nemen we afscheid van de ruim 30 jarige en sterk gedateerde oude regelgeving. Met deze moderne  nieuwe statuten en reglementen voldoen we tevens aan de laatste vereisten van de KNLTB en is er sprake van een meer toekomstbestendige regelgeving.

Als belangrijkste statutenwijzigingen vermeld ik nog even:

-          Het verenigingsjaar wordt gelijkgesteld aan het kalenderjaar dus van 1.1. t/m 31.12

-          Opzeggen van het lidmaatschap kan op ieder moment en zonder opzegtermijn geschieden. Echter zonder dat dit leidt tot verval van voor dat jaar aangegane financiële verplichtingen. Als je al wilt opzeggen (en waarom zou je dat doen?) kun je dus beter aan het eind dan aan het begin van het jaar opzeggen.

-          Juniorleden krijgen stemrecht. De uitoefening daarvan komt echter aan hun wettelijk vertegenwoordiger toe.

-          Stemmen bij Volmacht is niet meer toegestaan.

-          Een minimum vereist aantal stemgerechtigde leden (quorum) om een vergadering doorgang te kunnen laten vinden is niet langer noodzakelijk.

-          Het bestuur kan een schorsing opleggen voor max. 4 weken. Voor een langere duur en ontzetting uit het lidmaatschap dient het bestuur instemming te verkrijgen van de ALV.

-          De verplichting om het bestuur uit tenminste 7 personen te laten bestaan is vervallen.

-          Financiële verantwoording wordt uiterlijk in de maand maart (was januari) afgelegd.

 

De stukken zijn inmiddels aan onze notaris gepresenteerd en eerstdaags zal de nieuwe statutaire akte worden gepasseerd. Een afschrift zal  daarna aan de KNLTB worden gestuurd (verplichting).

Tenslotte zullen de nieuwe statuten en het nieuwe HHR dat tevens aan deze statuten is aangepast, op onze website worden geplaatst.

En daarmee kan een langdurige vernieuwingsprocesgang   worden afgesloten.

 

 

 

 

Beheerder.

Met instemming van de vergadering krijgen we in de persoon van Jan Brouwer (met ondersteuning van zijn echtgenote) per 1.3.2015 een kantinebeheerder. Dit voorlopig als proef. Een uitgebreide taakomschrijving en tevens een overeenkomst voor de periode 1.3.2015 – 31.12.2015 zijn inmiddels gerealiseerd.  We hopen daarmee de service aan de leden te kunnen verhogen en onder meer oplopende problemen rondom bar/keuken/baanbezetting in het algemeen maar in het bijzonder tijdens toegenomen prestatieve activiteiten te kunnen voorkomen. Aan de wens/suggestie uit 2012 van de Commissie Lange Termijn Visie wordt daarmee tevens voldaan.

Voor dit beheer betaalt de vereniging de fiscaal toegelaten maximale vrijwilligersvergoeding, zoals deze ook geldt voor de schoonmaak en het baanonderhoud.

 

Financieel.

De kascommissie controleerde de boekhouding en financiële administratie over het achterliggende jaar en keurde een en ander goed. De penningmeester en de financieel administrateur werden dan ook gedechargeerd.  De begroting 2015 gaf geen aanleiding tot vragen vanuit de vergadering zodat deze werd goedgekeurd.

Hoewel de totale verenigingsomzet terugliep, voornamelijk als gevolg van ledenverlies, bleef het resultaat van de kantine dusdanig dat er geen directe aanleiding bestaat tot verhoging van de consumptieprijzen. Anders ligt dat voor wat betreft de contributie, die in een reeks van jaren niet werd verhoogd. De vergadering stemde in met een kleine verhoging variërend van € 5,-- voor een senior lid tot € 1,00 voor de jongste juniorleden.

 

Slot.

Na enkele rondvragen , waarbij met name aandacht werd gevraagd  voor de mogelijkheid om naast bardienst een schoonmaakdienst als verplichting  open te houden, kon de vergadering worden gesloten. En dan zijn we zo langzamerhand al weer in het voorjaar en aan de vooravond van een nieuw tennisseizoen beland. En daarin wens ik een ieder veel sportief plezier.

 

Ruud Sturkenboom.

 

 

 

 

 

December 2014

Van de voorzitter

De wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk reglement . De vraag of we gezien de toename van activiteiten en overige ontwikkelingen niet anders moeten gaan denken over het beheer van de kantine. Dat waren de belangrijkste onderwerpen tijdens de afgelopen bestuursvergadering.

Statuten en HHR.

We zijn er uit. En met we bedoel ik dan de notaris, de KNLTB en ons zelf. De KNLTB legt verenigingen de nodige verplichtingen op en deze komen dan ook in de nieuwe statuten verplicht terug.

Het ziet er nu allemaal wat frisser en meer van deze tijd uit. De voorgenomen wijzigingen zullen nu aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd. Instemming daarvan is noodzakelijk alvorens deze door de notaris definitief kunnen worden vastgelegd.

Volgens de huidige en u dus nog geldende statuten is het noodzakelijk een oproep voor een vergadering waarin deze wijzigingen aan de orde komen tenminste 4 weken tevoren aan te kondigen. Die oproep voor een vergadering op 28 januari a.s. kunnen jullie binnenkort verwachten. Voor rechtsgeldige besluiten dienen dan echter enkele honderden leden ( 2/3 van het ledenbestand) aanwezig te zijn. En niemand die gelooft dat die er ook zullen komen.

Daarom is dan een tweede vergadering nodig uiterlijk  drie weken na 28 januari.

Ook daarvoor volgt de uitnodiging voor een ALV op 18 februari a.s. Dat is dan gelijk ook de gebruikelijke ALV met tevens de behandeling van de begroting, de financiële resultaten en de voorstellen voor de nieuwe contributie en kantineprijzen..

Noteer dit dus maar vast in je agenda.

Kantine beheer.

Het is verheugend de constateren dat zowel bij de senioren als de jeugd het aantal, vooral ook

prestatieve,  evenementen gedurende het jaar aanzienlijk is toegenomen. De druk op de kantinecommissie (en op de inzet van leden) is daarmee echter ook fors toegenomen.

Dit maakt dat, mede ter bestrijding van gebleken tekortkomingen, het wenselijk wordt geacht om op een andere wijze de noodzakelijke voorzieningen te regelen. Daarbij wordt gedacht aan de inzet van een voor zijn werkzaamheden als vrijwilliger financieel gehonoreerde  kantinebeheerder.

Een “zware” functionaris  met een omvangrijk takenpakket. Een door het bestuur ondersteund voorstel daartoe zal op de ALV in februari a.s. worden gepresenteerd.

Algemeen.

De jaarkalender (activiteiten 2015) is gereed en te raadplegen op onze website.

De sponsorcommissie is ingenomen met de toetreding van Gerrie Rietbergen en René Bakker.

Met twee kandidaten (duo-klus) wordt binnenkort gesproken over het redactioneel web beheer.

Anita Brinkman (Jeroen Huijdink) heeft co-sponsoring aangeboden tijdens het al door Peterson ondersteunde openingstoernooi. Op 6 juni a.s. gaan we proberen een Tennis4life actie op te zetten.

De nieuwe muziekdoos met Spotify is gerealiseerd. Voor een handleiding-instructie wordt gezorgd.

En dan lopen we zo langzamerhand al weer tegen de oliebollen en appelflappen aan. Voor het bestuur reden om een ieder fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar te wenden. En natuurlijk graag tot ziens op onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari a.s.

Ruud Sturkenboom.

 

November 2014

Nieuw logo op entreebord

Vrijdag 31 oktober werd het  entreebord met het nieuwe logo onthuld door de ontwerper Johan Koch

  

 

Oktober 2014

Van de voorzitter

We staan op de drempel van noodzakelijke verandering. Dat bleek tenminste tijdens de bestuursvergadering van 29 oktober jl. De activiteiten binnen onze vereniging en vooral ook de prestatieve elementen daaronder, zijn dit jaar aanzienlijk toegenomen. Zowel van de jeugd als van de senioren. Dat is verheugend omdat daardoor de participatie en clubbetrokkenheid van onze leden alleen maar is toegenomen. Dat vraagt echter ook om een sluitende en strakke organisatie van ondersteunende activiteiten. En natuurlijk ook om een optimale communicatie en van een loyale en correcte nakoming van verplichtingen waaronder het (volledig) nakomen van  bardiensten.

Een zware wissel werd en wordt daarbij getrokken op met name de vrijwilligers van de park- en kantinecommissie. Natuurlijk is dat alles mensenwerk met daardoor het risico van onvolkomenheden.  Voeg daarbij nog eens enige onnadenkendheid of zo je wilt gemakzucht van sommige leden en begrijpelijke irritaties liggen op de loer. Belangrijke veranderingen bij de KNLTB ,waaronder een slecht functionerend automatiseringssysteem hebben daarbij dan tenslotte ook nog een rol gespeeld. Kortom voldoende reden voor het bestuur om uitvoerig te brainstormen over een plan van aanpak dat moet leiden tot verbetering. Een model waarbij de herinvoering van “statiegeld” voor het nakomen van bardiensten niet op voorhand wordt uitgesloten. Allereerst echter zal een complete inventarisatie worden gemaakt van het takenpakket van de park- en de kantinecommissie. Mede aan de hand van een goede suggestie van een van onze leden zal vervolgens worden beoordeeld met welke maatregelen een toekomstbestendig uitvoeringsmodel het best kan worden bereikt. Daarover volgt later dus meer.

1.- Een wijzigingsvoorstel van de statuten ligt, na advies van onze notaris, momenteel ter beoordeling bij de juridische afdeling van de KNLTB.  Zodra deze procedure is afgerond zal hierop worden teruggekomen. Daarop vooruitlopend kan vast worden gemeld dat opzegging van het lidmaatschap,

overigens zonder dat dit afbreuk doet aan het nakomen van financiële verplichtingen, er eenvoudiger op zal worden. En dat betekent een zorg minder voor onze ledenadministrateur.

2. - De oproep voor een web redacteur heeft tot ons genoegen een tweetal potentiële kandidaten opgeleverd. Daarmee zal binnenkort worden gesproken. Wellicht en eigenlijk zou dat ideaal zijn, 

kan dit duo zelfs gezamenlijk optrekken.

3. - Ten aanzien van de jeugd kwamen met name de jeugdselectie en een wellicht toekomstige update van het selectieplan aan de orde. Dit zonder dat daarin op korte termijn al wijzigingen zullen gaan plaatsvinden. De progressie en het grote enthousiasme van de jeugd dat onder meer blijkt uit de  resultaten en de wijze waarop aan competities wordt deelgenomen is verheugend.

Dan zijn  er nog plannen om de minder actieve jeugd meer bij de club te betrekken door inzet van de oudere en wel actieve jeugdleden. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk dat een volwassene zich als supervisor beschikbaar stelt! WIE VOELT DAARVOOR EN WIL DAAROVER EENS KOMEN PRATEN?

4. - De kantine(binnen)deur krijgt een nieuw slot. Bevoegde sleutelhouders worden tijdig geïnformeerd en van een nieuwe sleutel voorzien. Oude en niet langer bevoegde sleutelhouders worden verzocht  hun sleutel in te leveren bij Peter Meijdam/Kantinecie.

Na de bespreking van enkele kleinere voortgangsonderwerpen liep het dit keer al snel tegen het midden nachtelijk uur. Met een positief gevoel verliet ik het complex. Een gevoel dat extra gevoed werd door de wetenschap dat zich inmiddels boven mijn hoofd het nieuwe toegangslogo bevond. Met dank aan “Onze Jongens” en in afwachting van de officiële onthulling nog even toegedekt.

 

 

Kampioenen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Met zelfs nog een wedstrijd te spelen zijn Elles, Kitty, Claudia, Judith en Betty ( super invalster) gisteravond al kampioen geworden!
Het dak van het clubgebouw is er vanmorgen weer opgezet!
Gefeliciteerd dames!

 

Van de voorzitter, 

“Vele handen maken licht werk” zoals het spreekwoord zegt, maar zonder die handen dreigt het een zootje te worden! Vooral in enkele achterliggende weekenden zag het er in onze keuken en achter de bar soms niet uit. Zonder naar personen te wijzen is dit voor mij wel reden  om met name de spelers in zowel de KNLTB- als de interne wintercompetitie als mede de bar- en keukendiensten te vragen hier gezamenlijk meer aandacht aan te besteden. Het spoelen van de glazen , het schoonmaken van de vloer ,het wegwassen van de keukenvaat en het aanvullen van de barvoorraad zijn zaken waarvan wij allemaal profijt hebben.  En zonder dat dit nu een overmatige inspanning vergt.

” Dus laat niet als dank voor het aangenaam verpozen baan 7 achter met de rotzooi en de dozen.”

Doet goed voorbeeld goed volgen, volg hierin dan het voorbeeld van de seniorencommissie!

Vanuit de afgelopen bestuursvergadering vallen weer de nodige zaken te melden .

Zo is er het voorstel om de Activiteitencommissie organisatorisch onder te brengen bij de TC.

De inzet van de AC blijft dan beperkt tot de prestatieve evenementen , waarmee het beroep op de inzet van de AC beheersbaar blijft. Daarnaast blijft er dan ruimte voor de ad hoc organisatie van de niet of minder prestatieve evenementen. Deze beoogde organisatorische wijziging zal nog worden besproken met de leden van de huidige AC.

Marjan de Lange heeft aangegeven de damescommissie per direct te willen te verlaten. De overige dames van deze commissie zijn, naar wij hopen, in staat in de ontstane vacature te voorzien.

Dan is er nog een vacature. Een vacature die al langer bestaat namelijk die van Web redacteur.

We hebben duidelijk behoefte  aan iemand die daarin niet alleen handig is maar die het ook leuk vindt onze website op orde te houden. Dus meld je aan bij Leo Verweij als je interesse hebt.

In financieel opzicht zien we de gevolgen van een (beperkte) terugloop van het aantal leden.

Met geringere contributie inkomsten zal rekening gehouden moeten worden.

Teneinde te kunnen beoordelen in hoeverre een package- deal (contributie inclusief training) iets voor onze vereniging zou kunnen zijn, zal een plaatselijk vergelijkend onderzoek worden uitgevoerd.

Daar komen we t.z.t. dus nog wel op terug.

In samenspraak met onze trainers zal ook binnenkort weer de jaarlijkse evaluatie van het jeugdplan/selectieplan plaatsvinden. Duidelijk is al wel dat in ieder geval enkele van de huidige selectieleden zullen afvallen. Soms omdat men een andere sport toch leuker is gaan vinden.

Met dank aan Cil Verweij wordt er aan gewerkt om onze huismuziek binnenkort, met voor ieder wat wils, via een tablet en spotify  ten gehore te brengen. De “oude meuk” kan dan naar de kringloop.

 

Augustus 2014

Van de voorzitter,    
De kletsnatte augustusmaand is achter de rug. De scholen zijn weer begonnen en dus neemt het gewone leven weer een aanvang. Dat geldt ook voor TCL.
De eerste bestuursvergadering is zelfs al weer achter de rug.
Datzelfde geldt ook voor de onder wisselende weersomstandigheden gehouden maar toch zeer succesvol verlopen sponsor dag (Bel-dag) met Raymond Sluiter en voor het ouder kind toernooi .
Een bedankje is op zijn plaats aan het adres van allen die bereid waren daar hun tijd aan te geven.
Bel Leerdammer B.V. hebben wij overigens een tweetal bedrijfslidmaatschappen  geschonken. Daarmee kan door personeel en relaties op de voor ons minder courante uren worden getennist.
Een geste die zeer werd gewaardeerd en waarmee wij deze sponsor voor langere tijd hopen te kunnen binden.
Deze week zijn dan al weer de clubkampioenschappen voor de jeugd aan de beurt en de week daarop die van de senioren. Die laatste kampioenschappen baarden ons wel enige zorg nu de organistoren van vorig jaar kort voor tijd te kennen gaven dit jaar de organisatie aan anderen te willen overlaten. Bijkomend probleem is dat de KNLTB besloot om nou net in de toernooiweek ook de najaar competitie van start te laten gaan.  Een en ander leverde  extra puzzelwerk op en de Technische Commissie extra hoofdbrekens. Stellig echter komt alles op zijn pootjes terecht.
En natuurlijk vragen we begrip voor het feit dat als gevolg van al deze prestatieve ambities , waarmee overigens  een groot aantal leden een plezier wordt gedaan, de baancapaciteit niet altijd de ruimte laat voor vrij spelen.
Met inzet van onze trainers zullen we ook in 2015 weer meedraaien in de plaatselijke sportcarrousel. Het evenement waarbij scholieren kennis kunnen maken met verschillende sporten.
En natuurlijk hopen we daar weer enkele jeugdleden aan over te houden.
Dan is besloten serieus werk te maken van een jeugdproject (Who’s next) waardoor we met hulp van enkele oudere jeugdleden een grotere clubbetrokkenheid tot stand kunnen brengen van de tot heden minder actieve jeugdleden. Met name in die laatste categorie schuilt immers het gevaar van het vroegtijdig verlaten van de club. De jeugdcommissie, die de eerste aanzet zal geven, wordt daarbij veel succes gewenst.

Met wanbetalers (helaas kennen we er enkele) zal vanaf nu worden omgegaan als door de KNLTB geadviseerd. Contributievorderingen zullen, indien respons op aanmaningen is uitgebleven en een  redelijke oplossing uitblijft, in handen worden gegeven van Interim Justitia. Het incassobureau waarmee de KNLTB een overeenkomst heeft. Onze ledenadministrateur weet hoe te handelen.

In financieel opzicht zullen we rekening moeten houden met een, overigens niet verontrustend, minder resultaat dan begroot. Dat wordt mede veroorzaakt door een terugval in ledenaantal, vooral in seniorleden. Volgend jaar doen we weer mee met de KNLTB ledenwerfactie en we hopen dat keer, meer dan afgelopen jaar,  te mogen rekenen op de volle support van onze eigen leden.

Dit jaar hebben wij gemeend al onze vrijwilligers (primair degene die officieel deel uit maakt van een commissie) op een minder traditionele wijze te moeten bedanken voor hun inzet.Zij zijn inmiddels  uitgenodigd voor een bezoek aan AFAS Tennis Clinics (oude glorie) in Apeldoorn op zaterdag 29 november a.s. Daarover later stellig meer.

Ruud Sturkenboom, 1 september 2014

 

Juni 2014

Van de damescommssie

Om organisatorische reden is de TCL Dames fiets/puzzeltocht uitgesteld naar dinsdag 19 augustus 2014
Aan deze fietstocht kunnen alle TCL-Dames deelnemen. Doe je ook mee?
Meld je dan aan via damescommissie@tcleerdam.nl  of via het formulier in de hal van Baan 7 .
Vermeld s.v.p. ook je mailadres, dan krijg je (nadat we de definitieve route hebben uitgezet) de verder gegevens.

Ook voor de uitwisseling  17 september met de Dames van de Waalrackets kunt je je al aanmelden.
Wees er op tijd bij want het aantal deelneemsters is beperkt!
We gaan dit jaar uit naar Vuren

 

Damescommissie TCL geplande activiteiten 2014

april t/m september

Elke woensdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur Inloop/Toss tennisochtend voor alle TCL-dames
19 augustus  Dames fiets/puzzeltocht         
17 september Uitwisseling in Vuren met de Dames van de Waalrackets-Vuren 

 

Van de voorzitter
Een prachtig en zomers pinksterweekend staat voor de deur. Voor mij reden om nog snel even verslag te doen van wetenswaardigheden uit de bestuursvergadering van 3 juni j.l. Een vergadering in kleine setting  wegens vakantie van 3 bestuursleden en de afwezigheid van de  herstellende Leo Verweij.
We hebben een webmaster nodig!  Iemand die er plezier in heeft of krijgt om onze website te beheren en actueel te houden. Daarbij gebruikmakend van het beschikbare en eerder door Bert van Lith reeds ontwikkelde format/programma. Dus als je hier idee in hebt doe jezelf en de vereniging dan een plezier en meld je bij Leo Verweij of Henny Nieuwenhuis.
De bonds- en districtscompetities zitten er weer op. Kampioenen kunnen we helaas niet melden hoewel het meisjes zondag team er erg dichtbij was. Verheugend is de vaststelling dat vooral bij de jeugd maar zeker ook bij de senioren de animo om competitie te spelen en dus prestatief te tennissen, behoorlijk is toegenomen. Het niveau van de vereniging is daarmee alleen maar gebaat.
Het door de activiteitencommissie georganiseerde feest op 15 mei werd door de aanwezigen als geslaagd ervaren. Als we een volgende keer nu ook tijdig de naaste buren informeren……….
En dan staan nu de toernooien weer voor de deur. Volgende week start ons jeugdtoernooi (Topshelf junior) gelijk met het Topshelf open voor de professionals in Rosmalen.
Kom eens langs en zie zelf met hoeveel enthousiasme door de jeugd wordt gestreden.
In het weekend van 5 en 6 juli start dan ons Open Senioren toernooi (Bel  open) met als klapstuk de clinic van Paul Haarhuis en Jacco Elting op woensdag middag/avond 9 juli.
Met de totale voorbereiding  is de TC druk bezig en nadere informatie volgt stellig binnenkort.
En natuurlijk is er nog tijd om ook zelf nog even in te schrijven.
Financieel maken we ons nog geen grote zorgen. Wel houden we rekening met geringere contributie-inkomsten als gevolg van enig ledenverlies. Acties, waar onder de Opendagen, hebben nog niet tot voldoende aanwas geleid om het jaarlijks gebruikelijke verlies te compenseren. Daarbij betaalde een enkeling  de contributie tot heden nog niet. Wellicht dat we nog iets mogen verwachten van het nieuwe initiatief van onze trainers ( beginners cursus tegen beperkt tarief). Dit initiatief is door het bestuur  gesanctioneerd inclusief de daarvoor soms noodzakelijk extra baancapaciteit.
12 juli a.s. is er weer de Rabo fietstocht. Voor iedere deelnemers schenkt de Rabo € 10,00 aan de vereniging. Dus doe massaal mee. Het inschrijfformulier hangt in het clubhuis. De damescommissie kan daaraan dit  jaar helaas geen bijdrage leveren. Maar naar verluidt fiets Henny Nieuwenhuis ditmaal is hoogst eigen persoon mee.  Dat moet toch voldoende uitdaging zijn.
Naast  de voortgang  van diverse lopende kleinere projecten , waarover al eerder werd bericht,  kwam tenslotte ook het rooster van aftreden nog even aan de orde. We willen proberen  het aftreden van bestuursleden zo goed mogelijk te faseren. Dat voorkomt een uittocht van kader in een en hetzelfde jaar. En mocht je zelf interesse hebben in een bestuursfunctie laat dat dan even weten. Hoewel niet uitsluitend, kunnen we vooral leden met een financiële achtergrond goed gebruiken.

Ruud Sturkenboom,  6 juni 2014

Mei 2014

Spaar mee voor uw club

Rabo Fietsdag 12 Juli 2014

Het evenement

Fiets samen met leden van uw vereniging of stichting een route
door De Vijfheerenlanden en verdien een bedrag voor de clubkas.
Voor elke deelnemer die de route uitfietst, stort Rabobank
Vijfheerenlanden € 10,‐ op de rekening. Het maximaal te
verdienen bedrag is € 500,‐ inclusief BTW. Hoe meer leden
meefietsen, hoe hoger de bijdrage aan de clubkas.
 
Fietsroute en startlocaties
 
Door De Vijfheerenlanden is een route van 40 km uitgestippeld, met een stempelpost bij de start en
twee onderweg. Deelnemers die de route helemaal uitfietsen, finishen met een volle stempelkaart.
Startlocatie : LRC Terrein Leerdam.
Starttijd wordt nog bekend gemaakt.
 

April 2014

Van de voorzitter.

Tijdens de bestuursvergadering van 23 april j.l. werd duidelijk dat Henk er niet blij van geworden is. En dan bedoel ik de geringe opkomst  tijdens de jaarlijkse schoonmaakdag. De helpende handen die wel verschenen verdienen daarentegen alle lof.. En natuurlijk zorgen wij er volgend jaar allemaal voor dat er soep en broodjes te weinig zijn. Ja Toch?!
De als altijd actieve sponsorcommissie slaagde er in de Bel Company voor een extra jaar aan ons te binden. Daarnaast werd van Grand Athena bereid gevonden een sponsorbord te financieren.
Goed werk met een opbrengst waarmee  wij allen ons voordeel weer kunnen doen.
De open dagen van eind maart leverden ons tot heden 3 seniorleden op. Meldden zich ook een 7-tal juniorleden dan zullen deze nog afzonderlijk worden benaderd voor een definitief lidmaatschap.
De vurige wens van menig vrouwelijk lid, een tweede damestoilet, is intussen in hoog tempo door de terrein en gebouwencommissie gerealiseerd. Maakt dit toilet deel uit van de dameskleedkamer dan zal nog bekeken worden of de deur daarvan kan worden omgezet zodat deze in de andere richting draait. Een beetje extra privacy voor de dames en minder inkijk wordt daarmee gewaarborgd.
Een nieuw bord met ons nieuwe logo boven de ingang is het volgende aandachtspunt.
Op 12 juli is er weer de Rabo fietsdag waarmee geld voor de verenigingskas kan worden verdiend.
Net als vorig jaar zal de damescommissie worden benaderd voor de uitvoering en deelname door TCL-ers. Dus kom op, fiets mee, verdien voor de club en zet deze dag vast in je agenda.
De druk bezochte vrijdag-, zaterdag- en zondagcompetities lopen gesmeerd en zijn intussen al bijna weer op de helft.  Zijn de resultaten (nog) wisselend dan is er in ieder geval veel speelplezier zeker ook bij de jongste jeugd. De AC is nog aan zet voor de realisatie van een slotfeest.
Daarnaast zijn de voorbereidingen voor zowel het open senioren als juniorentoernooi in volle gang.
Dat de winnaars bij de jeugd als onderdeel van het seniorentoernooi een clinic van Haarhuis/Elting kunnen winnen is natuurlijk een extra stimulans voor deelname.
Een noodzakelijk geoordeelde statutenwijziging sierde opnieuw de agenda. Met dank aan de goede voorzet die daarbij werd gegeven door Wim Dekker, is intussen contact gezocht met onze notaris teneinde de beoogde wijzigingen juridisch sluitend te kunnen doorvoeren.
Daarover volgt later meer omdat uiteindelijk de ledenvergadering daarover definitief heeft te beslissen. Vanuit de cluster bijeenkomst van 31 maart j.l. onder leiding van de KNLTB (wij waren gastheer)  valt in dat verband te melden dat ook getracht wordt vanuit de KNLTB een handvat te reiken voor bijvoorbeeld de aanpak van wanbetaling.
De oude muziekdoos is bijna aan het eind van zijn latijn en zal  in een nieuw jasje worden gestoken compleet met Spotify. Eenvoudig toegankelijk en met muziek voor elk wat wils.
En dan nadert de zomer al weer hoewel ik, gezien het vaak al fraaie weer, de indruk heb dat die al is begonnen.  Geniet er vooral van.

Ruud Sturkenboom, 27.4.2014
Maart 2014

Van de voorzitter.
De bomen en struiken aan de noordzijde van ons complex zijn inmiddels gekortwiekt door de Gemeente. Wilde men voortvarend ook de oostzijde aanpakken dan is onze groundsman daar persoonlijk voor gaan liggen. Het zware gemeentematerieel dreigde de banen te beschadigen en kom daarmee niet aan bij Henk. Dit snoeiwerk zal nu op alternatieve wijze gebeuren.Helaas werd tijdens de werkzaamheden ontdekt dat er sprake is van eikenprocessie rups.Naar een passend vorm van bestrijding wordt nog gezocht zodat wij bij het gebruik van de banen  daardoor niet gehinderd zullen worden.

Tijdens de bestuursvergadering van 12 maart j.l. werd officieel afscheid genomen van Marcel Veerman. In zijn plaats werd Jaap Beverloo welkom geheten op een voor hem, als oud voorzitter, zo bekende plaats.

Naast de voortgang van veel onderhanden activiteiten werd vooral  ruime aandacht gegeven aan de open dagen van 28 en 29 maart a.s. Van het bestuur zal permanent een vertegenwoordiger aanwezig en aanspreekbaar zijn. De reguliere activiteiten op beide dagen vormen het raamwerk van de opvang en introductie van geïnteresseerden.

Vrijdag 28 maart vanaf 13.00 uur met ondersteuning van onze senioren en vanaf 16.00 uur speciaal voor de jeugd met hulp van onze trainers.

Op de zaterdag is vanaf 13.00 uur iedereen welkom en dan is de beurt aan onze leden die toch ook de laatste partij van hun wintercompetitie komen spelen.

Besloten werd dat het lid dat verantwoordelijk is voor de aanmelding van de meeste nieuwe leden (meer dan één)  voor de duur van een jaar volledige contributievrijstelling krijgt.

Een consumptie en een kleine attentie is voor nieuwkomers beschikbaar. Presentielijsten worden gemaakt evenals een informatiedocument waarop bezoekers nog eens kunnen teruggrijpen.

Terwijl op de ramen van meerdere plaatselijke winkeliers de uitnodiging  voor deze dagen al is terug te vinden, zal ook nog getracht  worden de plaatselijke pers hiervoor warm te krijgen.

 

Zondag 30 maart is er dan het door Peterson gesponsorde openingstoernooi (inschrijvingsformulieren in de hal van baan 7) en een dag later zijn wij gastheer voor vertegenwoordigers van de KNLTB  en van omliggende verenigingen. De bedoeling is dat daarbij gezamenlijke problematiek aan de orde komt en wij van elkaar kunnen leren hoe daarmee om te gaan.

Met de naderende competitie is de TC druk in de weer, gehinderd als deze zich daarbij weet door problemen rondom het nieuwe KNLTB systeem Servit-2. Hoop doet leven dus ook hier wordt gehoopt dat ales toch nog tijdig in orde komt.

En verder is er op alle punten voortgang in de reeds onderhanden activiteiten waaromtrent nu nog niet echt spannende dingen te melden vallen. Of het moet zijn dan Jan Brouwer en Joost Slot zijn toegetreden tot de Herencie ( Dit met dank aan hun voorgangers de gebroeders van Krieken) en Cees van Schooten tot de Kantinecie.

 

Van P.Proper*

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit.
Diegene die regelmatig op de tennisbanen aanwezig zijn hebben al gezien, dat door het mooie voorjaarsweer dat er al een aantal aktiviteiten hebben plaats gevonden om het park klaar te maken voor het nieuwe seizoen.
Zo is er door de gemeente, op ons verzoek, flink en ik zeg flink dan bedoel ik ook flink gesnoeid.
Voor de lichtmasten zijn alle takken verwijderd, hier en daar is de beplanting flink aangepakt, maar dat groeit weer aan.
Nieuwe tribunebanken zijn er geplaatst op de terrassen bij baan 3 en 6.
Op de banen zijn 6 nieuwe bankjes geplaatst, de zes andere zijn schoongemaakt.
Maar om het park helemaal seizoen klaar te maken hebben wij (park- en kantine commissie) zaterdag 22 maart gepland als jaarlijkse schoonmaakdag.
Aanvang 10:00 uur, einde van de werkzaamheden zo rond 13:00 uur.
Wat moet er zoal gebeuren:
Baan 7 moet inwendig onderhanden worden genomen.
Het buiten gebeuren verdient ook enige kuis aktiviteiten.
Zoals aanvegen van paden en terras, terras meubilair heeft een sopje nodig evenals de reklame borden
De zuidkant van baan 7 moet gesopt en afgespoten worden dit i.v.m. het geplande verven.
De tuin en de bloembakken vragen onderhoud.
Dus werk genoeg, maar vele handen maken licht werk.
Ook al kunt u helemaal niks, kom dan toch maar al is het alleen maar om commentaar te geven of in de weg te lopen.
Ik hoop het fenomeen mee te maken dat er vrijwilligers weg gestuurd moeten worden omdat er te veel zijn.

Tot ziens a.s. Zaterdag 22 maart.

EEN SCHOON PARK BEGINT BIJ U ZELF.

 

* Noot van de redactie: P.Proper is 19 maart jarig! Vergeet hem niet te feliciteren!

 

Februari 2014

Van de voorzitter.

Paul Haarhuis en Jacco Elting komen naar Leerdam ! Met dank aan onze TC.
Wanneer? Tijdens het open senioren toernooi in juli a.s.
In de middaguren verzorgen zij een clinic voor onze jeugd waaraan de  deelname gratis zal zijn.
Voor de senioren, aan wie mogelijk wel een financiële bijdrage zal worden gevraagd,  vullen zij de avond in. En dat allemaal als opsteker voor ons 30e en dus jubileum Bel Open Toernooi.
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van een 2e damestoilet. Ook niet onbelangrijk.
En belangrijker nog, de contributie én de consumptieprijzen worden niet verhoogd.
Tenminste niet dit jaar. Voor 2015 zal daar echter vermoedelijk niet aan te ontkomen zijn.

Zie daar een aantal onderwerpen die ter tafel kwamen tijdens de ALV van 12 februari j.l.

En natuurlijk was dat niet alles. Ook aan de orde kwam onze de financiële positie die volgens de penningmeester tekenen van een goede gezondheid vertoont. Sluit de begroting voor dit jaar met een licht negatief saldo  dan neemt het bestuur dat voorlopig voor lief en weet zich daarin gesteund door de vergadering.
Het ledenaantal nam licht af met 17 senioren en slechts! enkele jeugdleden.
Natuurlijk gaan we daar iets doen dus ook de opendagen van eind maart kwamen weer even aan de orde. Succes daarvan hangt natuurlijk in belangrijke mate af van jullie bereidheid om daarin te participeren. Dus kom en sleep iemand (goedschiks of kwaadschiks) mee.
In nagenoeg ongewijzigde samenstelling gaat het bestuur door op de ingeslagen weg. Alleen Marcel Veerman (Terreinen en Opstallen) verlaat het bestuur. Voor hem in de plaats komt Jaap Beverloo.
Belangrijk item ter vergadering was het  voornemen van het bestuur om de statuten en het huishoudelijk regelement zodanig aan te passen dat aan het bestuur de bevoegdheid tot royement zou toekomen. Die bevoegdheid ligt nu nog bij de ALV.
Na een levendige discussie is besloten eerst nog enig onderzoek te doen naar de wijze waarop statutaire wijzigen op een verantwoorde wijze kunnen worden doorgevoerd op een wijze die het bestuur voldoende ruimte en slagkracht biedt in situaties waarin dat noodzakelijk is..
Henny Nieuwenhuis bracht op aanschouwelijk wijze het resultaat in beeld van de ledentevredenheidsenquête. En geloof mij tevreden zijn wij TCL –ers. Tenminste als het aan het aantal respondenten, van vooral senioren, ligt. Een rapportcijfer van gemiddeld 7,5 valt ons ten deel.
En vooral ook onze trainers komen er qua tevredenheidsgehalte uitstekend vanaf.
Natuurlijk werden er ook wel op individuele wijze verbeterpunten aangedragen en daar zullen we naar vermogen aandacht aan geven.
Hoe onze tevredenheid zich verhoud tot andere verenigingen laten we nog weten zodra de KNLTB daar inzicht in biedt..
Na afloop van de vergadering werd nog duidelijk dat het resultaat eigenlijk nog wat beter is indien rekening wordt gehouden met het feit dat veel gezinsleden gebruik maken van hetzelfde emailadres.
Dit terwijl zij slechts éénmaal de enquête konden invullen. Per saldo dus nog meer  tevreden leden.

En ook na afloop werd, na aangeven van Cil Verwey, nog even vast gesteld dat het niet langer aan de Herencommissie is om op de dinsdagavonden vertier te bieden aan de seniorDAMES, zoals abusievelijk in het HHR staat.

Ruud Sturkenboom

Januari 2014

Van de voorzitter

Breng nu allemaal eens een vriend, vriendin, linker buurman, rechterbuurman, overbuurman of achterbuurman mee. Kortom, iemand die er zelf tot voor kort nog niet toe gekomen was om zijn of haar licht op te steken bij TCL. Een club waarbij velen zich prima thuis voelen zoals recent uit de enquête is gebleken.

En kun je worden geïntroduceerd door een TCL lid dan is de drempel vaak vele malen lager.
Dit onderwerp vormde een van de agendapunten tijdens de bestuursvergadering op 29 januari j.l.

Onder de vlag van en met hulp van de KNLTB houden wij op vrijdag 28 maart a.s. van 13.00 uur tot 18.00 uur en op  zaterdag 29 maart a.s. van 11.00 tot 18.00 uur open huis voor  potentiële nieuwe leden. Op de vrijdag tot ca. 16.00 uur met name voor de senioren die niet meer arbeidsactief zijn  en daarna tot 18.00 uur voor de jeugd. Op zaterdag voor een ieder maar met name voor de leeftijdsgroep 18+. En dat tegelijk met de afhaaldag van de KNLTB ledenpassen.
Door de inzet van diverse commissies en onze trainers willen we daarbij met speciale activiteiten jong en oud enthousiasmeren. Want tennis is nu eenmaal  meer dan een bal en een racket alleen .
Behoren we landelijk gezien tot een redelijke stabiele vereniging wat leden betreft, dan kan enige ledenaanwas natuurlijk geen kwaad. En uiteraard is het de bedoeling dat we hier wat nieuwe leden aan overhouden. Nieuwe leden die we hopen te kunnen verrassen met een aantrekkelijk entreevoorstel.

 

Het zwaartepunt van deze, overigens langste  bestuursvergadering van het seizoen, lag ditmaal ook meer nadrukkelijk bij de voorbereiding van de komende ALV op 12 februari a.s. Deden zich de achterliggende weken enkele onverwachte ontwikkelingen voor dan volgt daarvoor nog een gecorrigeerde uitnodiging/agenda.
Over de voornemens van het Bestuur meld ik vooralsnog niets. Dat zou jullie jaarlijkse kriebels voor  de ALV zelf alleen maar wegnemen.
Nieuwsgierig naar de financiële positie?  Wat wordt de contributie en wat moeten we met de consumptieprijzen? Wat doen we met een munt- en papierloos betaalsysteem?
Het bestuur heeft daarover,  na gezonde discussie, intussen zo zijn ideeën en die zullen we tijdens de ALV ontvouwen. Een uitbreiding van het clubhuis wordt  in ieder geval voorlopig niet verantwoord geacht.
Een abonnement op Spotity daarentegen wel. Dus eindelijk muziek naar wens en niet langer uitsluitend de wintersport schlagers van Jeroen Huidink (hoewel  ik die wel waardeer.).
Wil je echter zelf meebeslissen over belangrijke onderwerpen? Kom dan vooral op 12 februari  a.s.
Meer echt spannende zaken vallen voor dit moment niet te melden.
En als ze er al zijn bewaar ik die graag voor een volgende keer.

Ruud Sturkenboom

 

December 2013

Van de voorzitter

De laatste vergaderingen van dit jaar zitten er weer op. Op het moment dat dit gepubliceerd wordt staan we voor de aftrap van het eindejaartoernooi waarvoor met name de TC en de Activiteitencommissie zich nog eens extra inzetten. En nu maar hopen dat de weersomstandigheden een beetje meewerken.
Op 11 december j.l. werd plaats gemaakt voor de traditionele agendavergadering. De vergadering waarbij d.m.v. een afstemming tussen de diverse commissies de activiteitenkalender voor het komend jaar wordt vastgesteld. Het is altijd weer een plezier om te zien met welke grote betrokkenheid dat gebeurt.  Zodra de agenda definitief is goedgekeurd zal deze op de website de plaats gaan innemen van de voorganger uit 2013. Kan ik vast verklappen dat er bijna geen maand zonder activiteit voorbij gaat dan kunnen jullie binnenkort dus zelf bevestigd zien dat we een enthousiaste en levendige club zijn.

18 december j.l.  vond dan de laatste Bestuursvergadering van 2013 plaats.

Een belangrijk punt vormde de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering die voor woensdagavond 12 februari 2014 staat genoteerd. Zet dat dus maar vast in de agenda, hoewel een uitnodiging daarvoor nog zal worden verzonden. De penningmeester zorgt voor een als altijd heldere en inzichtelijke  financiële verslaglegging en de kascontrolecommissie zal tijdig worden gevraagd haar oordeel daarover uit te speken.
Aan de commissies is gevraagd hun begroting uiterlijk 11 januari a.s. te hebben ingeleverd.
Aan de orde kwam ook dit keer weer het betalingssysteem in de kantine. Met tevredenheid werd vastgesteld dat betalen met plastic duidelijk in de lift zit (compliment in ieder geval voor de senioren!). Toch kan het gebruik daarvan toch nog wel een extra boost gebruiken.
Dus mensen doe ons en vooral jezelf een plezier en betaal met de pin of KNLTB pas.
Voor een grotere inzichtelijkheid in betalingstransacties zal overigens binnenkort nog een display op de kassa worden geplaats.
De organisatie van de bardiensten zal m.i.v. het komend jaar worden overgenomen door Brian Wayenberg en Dorien Vermij. Op een strenge maar rechtvaardige indeling mag worden gerekend.
Streng maar rechtvaardig zal ook de aanpak van dissidenten worden.
De lampjes van Els en Henny blijven nog even hangen. Ze zullen het zelf dus met kaarsen moeten doen tijdens de kerst. Een emmer water bij de hand is dan altijd wel handig en verstandig.
Afronding van de barbovenbouw lukt dit jaar namelijk niet meer. Hetzelfde geldt voor een nieuw naambord met het huidige clublogo boven de ingang van ons complex.
De uitvoerders hebben, crisis of geen crisis, daarvoor helaas niet direct tijd  kunnen inruimen.
Een nieuwe onderhoudsvriendelijke toplaag van de vloer van de keuken en de bar had er al in kunnen liggen. De planning daarvoor werd echter doorkruist door het slottoernooi van TKS.
Ook dit heeft echter volop de aandacht en zal z.s.m. alsnog worden uitgevoerd.

Een ledenwervingsactiviteit zal op 28 en 29 maart a.s. samenvallen met de op dat moment door KNLTB ondersteunde ledenwervingscampagne. Voor suggesties op het punt van speciale ondersteunende acties houdt het Bestuur zich aanbevolen. Dat geldt ook voor mensen die op die dagen het gastheerschap (mede) vorm willen geven.

En dan onze jeugd. Voor hen worden we lid van tenniskids.  Ook onze trainers bekwamen zich op dit punt door het volgen van aanvullende opleidingen. Dit ten einde onze jeugd in de rode, oranje, groene of gele competities te kunnen laten uitkomen. Tevens wordt aan de KNLTB Worldtour   deelgenomen. Wie er nog geen idee van heeft hoezeer het jeugdtennis is veranderd raad ik aan de website van de KNLTB te raadplegen. 

 

November 2013

Van de voorzitter.

Bij mijn bezoek aan baan 7 werd mij kortgeleden door een prominent en gewaardeerd mannelijk lid toegefluisterd:  “Ik hoor de laatste tijd zo weinig”.

Voor mij reden om mij af te vragen of een bezoekje aan de huisarts of aan Beter Horen dan wellicht uitkomst zou bieden.

Al snel  begreep ik dat van een echt gehoorprobleem geen sprake was maar dat deze baan 7  -fluisteraar een boodschap wilde uitdragen. Hoewel hij zelf doorgaans bij uitstek is geïnformeerd over alle zaken die er toe doen binnen onze vereniging, werd een lans gebroken voor ruimere en regelmatige informatie aan alle TCL leden over van belang zijnde kwesties.

En daarmee had en heeft dit betrokken lid beslist een punt.

Een punt dat ik mezelf graag aanreken.

Kort na mijn aantreden als voorzitter is geprobeerd in dit manco te voorzien door vanuit de bestuursvergaderingen een populair verslag te verspreiden onder de leden. Door niet te achterhalen oorzaak is daarin echter de klad gekomen. En die situatie wil ik nu graag ombuigen door opnieuw vanuit de bestuursvergaderingen de meest actuele kwesties onder de aandacht van de leden te laten brengen. En laat ik daar zelf nu dan maar vast een aanvang mee maken.

Inmiddels liggen er diverse en bij de meesten wel bekende  besluiten achter ons en heeft het weinig zin daar nu nog aandacht aan te geven.

Daarentegen zijn  er kwesties die beslist het vermelden alsnog waard zijn.

Voor wie daar nog niet van de op de hoogte is vermeld ik om te beginnen graag dat we het gewenst hebben geacht om een dagelijks bestuur te benoemen. Daarvan maken ondergetekende als  voorzitter, Peter Dikkerboom als penningmeester en Henny Nieuwenhuis deel uit. Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid om lopende zaken van algemene aard en betrekkelijke financiële omvang voor haar rekening te nemen. Dit met het oog op een vergroting van de slagvaardigheid.

En dan het nieuwe kassasysteem. Het werkt eenvoudig en naar volle tevredenheid zeker na de uitbreiding met de pin-module en de verplaatsing naar de voorzijde van de bar. Het bestuur onderschrijft de visie dat om reden van veiligheid en betrouwbaarheid zoveel mogelijk naar een situatie van cashless  moet worden gestreefd. Dit zal dan ook bij herhaling worden gepromoot en daarvoor wordt ieders begrip gevraagd.  Of daarmee op termijn contant betalen geheel tot het verleden gaat behoren is een kwestie waarover de ledenvergadering zich bij de eerst komende gelegenheid zal kunnen uitspreken.

Inmiddels staat dankzij de hulp van diverse vrijwilligers en zelfs zonder pannenbier, de nieuwe behuizing van de trainers op zijn plek. De aandacht van de terrein- en gebouwencommissie gaat nu vooral uit naar het snoeien van de doorgeschoten begroeiing rondom ons complex. Niet direct duidelijk was of en zo ja in hoeverre wij zelf onderhoudsplichtig zijn. Recent heeft Jos Koenders in dit verband opnieuw de intermediair functie tussen ons en de Gemeente willen vervullen. Van Jos weten wij intussen dat de Gemeente zich bereid heeft verklaard  al het snoeiwerk voor haar rekening te nemen. En dat scheelt ons behoorlijk in de portemonnee.  De werkzaamheden zullen overigens op zijn vroegst eind februari worden aangevangen. Natuurlijk kan dit met enige overlast voor onze tennisfanaten gepaard kan gaan. Daarvoor vragen wij uiteraard begrip.

Op het verlanglijstje van deze commissie staat ook nog het aanbrengen van een nieuwe toplaag op de vloer van de keuken en de bar.

De bovenbouw van de bar ,die al te lang een wat troosteloze indruk maakt, heeft de aandacht.

Henny en Els willen daarbij als het even kan graag nog voor de kerst  hun daar aangebrachte kerstverlichting terug. Een herstelvoorstel met prijsopgave is intussen opgevraagd. En na goedkeuring daarvan maar hopen dat de uitvoerder daaraan binnen afzienbare termijn ook daadwerkelijk kan beginnen.

De barbezetting zelf vraagt ook de nodige aandacht. Hebben we over de medewerking van onze leden aan deze sportieve verplichting in het algemeen niet te klagen dan zijn er helaas toch altijd nog enkelen die deze, overigens gezellige taak:

-          Weigeren te vervullen

-          Weigeren af te kopen

-          Weigeren de opgelegde boete te betalen of de gevraagde alternatieve dienst te vervullen.

We streven ernaar om ieder geval  het komend jaar niet meer geconfronteerd te worden met dit soort situaties. Schorsing  van de “boosdoener” valt dan niet langer uit te sluiten.

De aanvraag voor een nieuwe audio-installatie is voorlopig nog even in de ijskast gezet. Voldoet de huidige muziekdoos naar de mening van het bestuur nog net voor een vereniging als de onze, dan komt dit onderwerp in het nieuwe jaar stellig opnieuw ter tafel. En laten we wel wezen er moet wat te wensen blijven.

De aanvraag voor een nieuwe oven met belangrijk grotere capaciteit dan het huidige mini exemplaar haalde het overigens wel. De nieuwe oven zal  eerst in het nieuwe jaar worden geleverd.

Dan heeft de activiteitencommissie met hulp van de TC en van Toos van Baardewijk, besloten om het vroegere Glasbal eindejaartoernooi in de vorm van een Invitatie dubbeltoernooi nieuw leven in te blazen. Maar nu onder eigen vlag. Een best alternatief tussen Kerstkalkoen en oliebollen, waarvoor de uitnodigingen inmiddels zijn verzonden.

Met de finaledag op zaterdag 4 januari en de aansluitende nieuwjaarsreceptie (noteer dat maar vast in de agenda) wordt de reguliere wintercompetitie doorkruist. De organisatoren daarvan waren  zo genereus zich daarbij neer te leggen en de deelnemers aan de wintercompetitie enthousiast te maken voor deelname aan het toernooi.

Een royale TCL deelname aan dit primair ook voor de eigen leden bedoelde toernooi  wordt uiteraard door de organisatoren zeer gewaardeerd. Dus………………

Tenslotte: Het jaareinde nadert al weer. Woensdag 11 december  is plaats ingeruimd voor de commissies op de gebruikelijke agendavergadering. We kijken daarbij naar het komend jaar  en plannen zo goed mogelijk en altijd met enig voorbehoud de activiteiten voor dat jaar.

Daarover later vast meer.

Zo! De fluisteraar heeft hiermee zijn terechte zin. Het zal hem duidelijk zijn dat aan mijn gehoor in ieder geval niets mankeert. En daarbij was het mij ook nog een genoegen dit aan het papier te kunnen toevertrouwen.  Nu nog een kwestie van volhouden.

Met hartelijke groet,

Ruud Sturkenboom , 24.11.2013

 

Oktober 2013

Vrijwilliger van het jaar 2013 Marie Louise Roelofsen

 

September 2013

Beste medeleden. 
Wat een raar woord eigenlijk, want het enkelvoud is n.l. beste medelid.
Maar goed laten we niet gaan muggenziften over woordspelingen of dubieuze interpretaties van dubbelzinnige insinuaties, maar ons beperken tot de waan van de dag.
Hierbij een verslag van onze verslaggever, die de bouw van villa Marbas, op de voet volgt.
Wat is er te melden omtrent de bouw ???.
Welnu dat is nogal wat, zowel positief als negatief.
Voor deze keer begin ik met het positieve gedeelte.
Maandagmorgen stonden er een twintigtal mannen van een leeftijd, die volgens onze regering tot de groep behoren die het meeste geld hebben, dus moeten inleveren wat betreft koopkracht, te trappelen om de hele bult onderdelen in recordtijd  van A naar B te verplaatsen.
En beste medeleden uw  verslaggever heeft stom verbaast het gebeuren gadegeslagen.
In minder dan 22 minuten was de klus geklaard.
Er waren zelf mensen die, met krakende knieën en piepende longen, het een matige tijd vonden.
Maar het geheim achter dit succes was natuurlijk de leider van het geheel, maar ja, goede wijn behoeft geen krans.
En dan nu naar helaas het negatieve gedeelte van het gebeuren.
Uitvoerder Ruud B, geassisteerd door twee deskundige bouwvakkers, Hans C en Jaap B, zijn maandagmiddag direct begonnen met bouwen. Al snel kwamen zij erachter dat 5 balken, op tekening pos. 017, niet de juiste waren.
Na wat heen en weer bellen konden we deze omwisselen in Laren in de achterhoek. 235 km heen en weer.
Dinsdag verdergaan met bouwen en om 14 uur 37 min het hoogtepunt van villa Marbas bereikt.
En opdat moment stond de wereld even stil voor de bouwers. Geen trompet geschal, geen toespraak, geen bloemen en geeeeeeeeen pannenbier van de opdrachtgever, lees het bestuur van de TCL. Zo ga je toch niet om met je werknemers.
Om de wereld hiervan op de hoogte te stellen hebben wij de bezem als teken van schande op het hoogste punt geplaatst.
Het door mij hooggeacht bestuur zal zich nog lange tijd deze gemiste kans vol schaamte blijven herinneren.
Wij, de drie vaklui en Uw verslaggever, hebben hierna een lekker biertje gedronken, uiteraard op kosten v.d. TCL met een portie bitterballen erbij. En gaan morgen over tot de orde v.d. dag, d.w.z. het afbouwen van villa Marbas.
Advies aan het  bestuur, Polen kennen het begrip pannenbier niet.
Tot slot e.e.a. uitsluitend ter lering en de vermaak.

                                                   
De groeten van de man die alleen maar in de weg liep.
 

Augustus 2013

Onder ideale weersomstandigheden werd op het Park van Tennis Club Leerdam afgelopen week
de "Leerdammer Open "gespeeld.
Dankzij het mooie weer was er grote belangstelling bij de wedstrijden.
Het park was opgeluisterd met allerlei producten van de Hoofdsponsor Bel Group Nederland bv,
bekend van o.a. Leerdammer kaas, waar het toernooi naar genoemd is.
Er waren meer dan 170 deelnemers en de winnaar van dit prestigieuze toernooi werd
Vincent Mulder in de Heren Enkel 4. 

 

De overige winnaars zijn ..................

 

TCL 50 Plus1
Nieuws
Foto Album
Baanbezetting
TennisKids